שאלה לעיון ולא למעשה בדיני עבודה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישאלה לעיון ולא למעשה בדיני עבודה
ב' שאל לפני 3 שנים

שלום רב,
אבקש לברר האם לדעתו של הרב ייתכן מצב בו איסור התניה בחוזה על דיני עבודה יהיה בעל נפקות הלכתית, דהיינו, לדוגמא: חוזה העסקה בו הפועל מסכים לעבוד כקבלן ובכך מוותר על זכויות סוציאליות המגיעות לו, למרות שדה פקטו הוא מועסק באופן בו נוצרים יחסי עובד – מעביד וככל שנוצרים יחסים כאלו חוזה ההעסקה עם ההתנייה שהעובד קבלן ולא מתקיימים יחסי עובד – מעביד דינו בטלות, האם ההלכה מכירה בחוזים והסכמים הבטלים על אף ההסכמה המפורשת בין הצדדים ?
בתודה ובברכה,

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 3 שנים

חוקי המדינה מחייבים בדיני ממונות, מכמה סיבות: ראשית, זהו דינא דמלכותא. שנית, זו הסכמת הציבור ולכן יש כאן התנייה מכללא. שלישית, ברגע שהחוזה לא אכיף הוא לא תקף. אגב, גם בהלכה יש מצבים שבהם חוזה מוסכם הוא בטל (כמו פועל שחוזר בו בחצי היום, או התנייה שלא תהיה אונאה וכו’).

 

ב' הגיב לפני 3 שנים

שלום,
בהמשך לשאלתי הקודמת, האם הבנתי נכונה את דברי הרב, האם בטלות הסכם מכח חוק המדינה למעשה יכול להשפיע על בטלות דין תורה שהתנהל בניגוד לחוק ובפרט כאשר חוק הבוררות אינו מאפשר לבורר לדון בחוקים קוגנטיים (דיני עבודה) ?
בברכת חנוכה שמח,

מיכי צוות הגיב לפני 3 שנים

אכן.

השאר תגובה

Back to top button