שאלות בספר החמישי בלוגיקה תלמודית

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישאלות בספר החמישי בלוגיקה תלמודית
א"ח שאל לפני 5 שנים

שלום הרב מיכי,
1. בפרק התשיעי לגבי דחייה וקדימה בין מצוות, בעמוד 227 בפסקה “שיקולי טרנזיטיביות” נכתב: נבחן את דברי הר”ן… (יישום הכלל של מגילה > עבודה רק לעניין קדימה, אבל לעניין דחייה עבודה קודמת. שאר הכללים נשארים כרגיל) נקבל את התוצאות הבאות לעניין דחייה: 
א. עבודה > מגילה (היפוך כלל 1 לפי הר”ן)
ב. מגילה > ת”ת (מכלל 2)
ג. ת”ת > עבודה (מהנימוק לכלל 2)
לא הבנתי את כלל ג, הרי בתחילת הפרק ניסחתם את הנימוק לכלל 2 כך: עבודה חמורה מת”ת, ובכ”ז נדחית ע”י מגילה. כ”ש שת”ת הקל נדחה. 
ובהמשך הובא כי:  מת מצוה>מגילה>עבודה>ת”ת דיחיד.   ות”ת דרבים במקום כלשהו לפני עבודה. אבל אם בכללים א,ב,ג מדובר על ת”ת דרבים, איך קבעתם שהוא נמוך ממגילה? (ואין להוכיח זאת ממעשה של בית רבי שביטלו ת”ת מפני מגילה שהרי הר”ן ב ע”ב כותב שת”ת דרבים הוא ת”ת של כל ישראל כמשעה של יהושע. משא”כ בית רבי)
2. בעמוד 198 ד”ה גירושין על תנאי, (ראובן גירש את אשתו ע”מ שתינשא לשמעון, והלכה ונישאה ללוי, ואח”כ עזבה את לוי ללא גט ונישאה לשמעון) מסקנתכם ע”פ עקרון העקביות שהיא נותרת נשואה לראובן. אבל מדוע לא לומר שעדיין נשואה לשמעון? הרי עדיין יכול להיות שיגרשנה בעתיד ואז תינשא כדין ללוי, והגירושין מראובן יתקיימו.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

במחילה, קשה לי כרגע להיכנס שם לעובי הקורה. מה שהלב חושק הזמן עושק…

Back to top button