שאלות וספרות מקור על חשמל בשבת

שו”תקטגוריה: הלכהשאלות וספרות מקור על חשמל בשבת
אופיר גל-עזר שאל לפני 10 חודשים

לכבוד הרב מיכאל שלום רב,
שמעתי שיעור של הרב בעניין חשמל בשבת שדיבר על מלאכת בונה בעיקר. רציתי לשאול עוד בעניין חשמל בשבת- אשמח למקורות הפוסקים העיקריים שעסקו בתחום- אם יש לאסור ולמה- החזון איש, הרב קוק ואולי עוד. אני רוצה לברר את ההלכה ממקורותיה הראשונים. (ואם יש צורך לומר בעניין לטובת דיון בפורום, ברור שהשימוש בחשמל התחיל כ300 שנה אחרי השולחן ערוך וכלל לא ברור לי שאסור. (וכן יש מסורת קונסרבטיבית שמתירה.))
כמו כן אני רוצה לשאול-
בעניין מבעיר- האיסור בתורה ונראה לי גם לשון חז”ל הוא על ביעור באש “לא תבערו אש” ומלאכת מבעיר. ואני תוהה היכן מצא הרב קוק לאסור להדליק אש? יש איסור לבער, דהיינו לכלות חומר על ידי האש. “ובערת הרע מקרבך” הוא עניין כליון, וכן “איש בער” הוא איש חסר. ולשון “לא תבערו אש” הוא איסור לבער דווקא באש. כמו “להחטיף מכה קשה” שהוא להחטיף על ידי מכה קשה. וזה עניין שהביעור הוא לא דבר חוץ לאש אלא ממהותה, ולכן לא צריך לכתוב “ב”אש.
ואני תוהה מה מתכלה בחשמל? והאם אלקטרונים שזזים נחשבים כליון? והאם חיידקים שמתים כשדורכים על הריצפה נחשבים שהורג בשבת? ובאמת אינני מבין בזה ממש פיזיקלית. ועד כמה שידוע לי, השריפה בחברת החשמל נקצבת מראש, ולא נפחד מעניין חשבונות שיבואו אחר כך, כגון שלא מפחדים מחשבון על המים שנרשם על השימוש בשבת. שלא מתכוון ולא ניחא ליה.
ועניין בונה, ראיתי מודגש בגמרא במסכת שבת שהוא כעין שנעשה במקדש. בדיון מהו “כלשהו” שאסור בבונה. ואיך נאסור חשמל?
מאיפה צריך להתחיל לדעת הרב לחקור בנושא? מה המקורות המכוננים את הדיון בפוסקים השונים? (אני זוכר שהרב בשיעור הנ”ל הביא מהרמב”ם על מגבן.)
ובעניין שבות, אינני מבין- אם אני לומד תורה מהאינטרנט בשבת?
(ובכל מקרה, לדעתי אסור לכתוב מחשב דבר מה בר-קיימא או לסמן סימן בר קיימא, או לכבות את האור כדי לא לבזבז חשמל- שמתכנן משבת לחול לעניין הביעור ומתכוון וניחא ליה, וכדומה שלא הכל מותר.)
רוב טובות והערכה רבה,
אופיר

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

את המקורות תוכל למצוא בכל חיפוש. למשל יש ערך חשמל באנציקלופדיה תלמודית.
אני לא רואה מה הרלוונטיות של השו”ע לעיתוי הדיון באיסור חשמל. גם השו”ע חי אלף שנה אחרי חתימת התלמוד, אז גם הוא לא חשוב?
עם כל הכבוד (המועט) שאני רוחש לתנועה הקונסרבטיבית, קצת מוזר לי לדבר על “מסורת קונסרבטיבית”. לכל היותר אפשר לדבר על דעה קונסרבטיבית (אגב, זכור לי שהייתה גם דעה אורתודוקסית כזאת, אצל כמה מחכמי צפון אפריקה).
הפירוש שלך למלאכת מבעיר הוא אפשרי אבל אינו פשוט. מלאכת הבערה נקראת כך כי היא מבערת דברים. אבל משעה שיש מונח הבערה שמתאר הבערת אש, ניתן להגדיר את המלאכה כעצם הבערת האש בלי קשר לכילוי. ייתכן שהדבר תלוי במחלוקת הרא”ש ותוס’ בביצה כב לגבי מסתפק משמן שבנר. ראה שם בסוגיא ובמפרשים.
בכל אופן, אם מדובר בהבערה יש מקום לומר שזה אסור רק מדרבנן. סביר מאד שהבערה שלא מכלה אסורה גם היא  מדרבנן.
את עניין בונה הסברתי בשיעור ההוא, ואין כאן המקום לפרט יותר.
את הסוף (מהשבות והלאה) לא הבנתי.
 
 

אופיר גל-עזר הגיב לפני 10 חודשים

תודה על התשובה.
אבהיר ואשאל-
א. מה עניין שבות לחשמל? היו שרצו לאסור משום שבות. אם זו מלאכה של חולין- זה לא מוכרח כי אפשר ללמוד תורה על ידי חשמל.

אופיר גל-עזר הגיב לפני 10 חודשים

ב. עד כמה שידוע לי אסור לעשות סימן בר קיימא בשבת אבל מותר ליצור מילים במשחק שבצנא בקוביות או על ידי מים. ככה נראה לי שמותר לכתוב מילה במנוע חיפוש אבל לא במסמך וורד כי וורד הוא בר קיימא. וק”ו שאסור לשמור מסמך.

אופיר גל-עזר הגיב לפני 10 חודשים

ג. בעניין האחרון אני חושש, שאם חברת החשמל בודקת כמה להבעיר נפט לפי הימים האחרונים, שכיבוי חשמל בשביל לשמור על נפט או חומרי בערה, הוא תכנון משבת לחול, אם אסור לתכנן להמנע ממלאכה. שהרי ככה מתכננים שלא ישרפו יותר נפט. ומצד שני, נראה לי שבעסקי הציבור מותר לתכנן משבת לחול כגון מכירות בבית כנסת.

mikyab צוות הגיב לפני 10 חודשים

שבות במובן שאתה מדבר עליו (צביון השבת) לא מובן לי כלל. לדעתי אין שם שום קריטריונים.

השאלה אינה רק האם זכה בר קיימא אלא האם יש כאן פעולת כתיבה. לא כל יצירת אותיות היא כתיבה (כמו בחק תוכות וירכות וכדומה).

אני לא חושב שהבעיה היא התכנון. לא הבנתי את ההערה ג.

Copenhagen Interpretation הגיב לפני 10 חודשים

אפשר לינק לשיעור?

mikyab צוות הגיב לפני 10 חודשים

נדמה לי שזהו:
https://drive.google.com/file/d/0BwJAdMjYRm7IYlRaVTM1WnFPVzQ/view

אופיר גל-עזר הגיב לפני 8 חודשים

התוספות מדברים על הבהוב הפתילה שזה ודאי לא קשור לענייננו,
והרא”ש לכאורה מסייע בעדי –
הוא כותב-
“והיינו טעמא דנותן שמן בנר משום דמאריך בהבערתו” כלומר, מלשון הרא”ש יש לדייק שההבערה היא של השמן ואין ההבערה של האש, דהיינו “לא תבערו אש” הוא “לא תבערו בעזרת אש”, בהוספת שמן האש פחות מבוערת אלא מתרבה, אבל השמן מבוער ולכן זה אסור.
וכן- “ואין ליטול פתילה דולקת מנר זה וליתן בנר אחר דמיד שסלקה מן הנר הוי ליה מכבה ומה הועיל אם חזר והדליק:” כלומר, אפילו שהאור והחום נשארו בפתילה (להבנתי, אש לפי הרב קוק זה אור וחום), יש כיבוי, בגלל שהשמן שנשאר פחות מתכלה.

mikyab צוות הגיב לפני 8 חודשים

אני לא יכול להמשיך דיון במרווחים כאלה. אם אתה רוצה לשאול משהו, העלה אותו לעולה כאן בפירוש.

השאר תגובה