שאלות על קבלת הארי\

שו”תשאלות על קבלת הארי\
רציונלי(יחסית) שאל לפני 10 חודשים

שלום רב
כתבתה בעבר שיצא לך לעסוק בקבלה והעולם הסוד מספר פעמים
יש  ציטוטים מעניינים שמובאים במאמרים מהארי\” .אך לא מצאתי להם מעולם הפנייה מדיוקת .וגם לא מצאתי את לשונו לעולם בדברים אלו
לדוגמא
1 ניטעו כי בקבלת הארי\” יש אל שברא את היקום.אךזה איננו האל התנכי\” .והוא למעשה אדיש לגמרי לקיום העולם .ומי שמנהיגי את העולם בפועל אלו הספירות שדרכם מתגלה גם האל התנכי\” 
2 ניטעו כי לפי קבלת הארי\”.הגוים כולם הם תוצאה של חטא האדם הראשון בתפיסה רדיקלית מאוד.נשמותיהם מזוהמות .וכך גם גופם.וכול מטרת תיקון העולם עיסוק בחכמת חיצוניות וכדומה הוא להוציא מהם את אותם ניצוצות קדושה שביום ולהחזירם לישראל-וממילא כשזה יקרה-כל הגוים בעולם יכלו(כלומר ימותו מאחר שאין להם נשמה והם מתקיימים רק על ידי אותו ניצוץ שלא שייך להם)
3 האינטנסיביות של תורת הגילגולים בקבלת הארי\”:לפי מה שקראתי.הרבה טוענים שלפי תורתו לאדם יש אינספור גלגולים לעבור עד שמגיע לתיקונו.ולמעשה כול אירוע שנעשה בחיי האדם.כלומר כל מיני יסורים סבל חטא ואט לחלוטין כול צדיקות אושר וכדומה מוסברים על ידי דברים שקרו לאדם בגילגול הקודם.ולמעשה את רבות מפרשיות המקרא הוא מסביר בצורה כזו
 
האם לרב יצא ללמוד את הסוגיות שהוזכרו למעלה.ואם אתה זוכר האם תוכל להפנות אותי למקור בו הוא מדבר על הנושאים האלו.ובכללי איזה ספר מסביר את משנתו בצורה הטובה ביותר
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 10 חודשים

לא יודע. למיטב ידיעתי כל אלו הם עניין לפרשנויות שונות בדבריו.

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

האל בקבלה ודאי שאינו האל בתורה.
האל בקבלה נקרא אינסוף (עצמות ומהות) שממנו יצא אור (אור אינסוף, אור עליון). האור הזה מילא את המציאות. עד שעלה ברצונו לבורא, ואז פינה מקום באור הזה בנקודה האמצעית ונוצר חלל ריק בצורת כדור ושם נוצרו עשר הספירות גם הם בצורת כדור (כמו קליפות בצל). וכל מה שבתוך הכדור הריק הזה מקבל את השפע מהאור אין סוף שמקיף אותו במעטת הכדור.

אז כל העניין הזה הוא תיאור סטאטי (חוץ מהחלק שעלה ברצונו), ובודאי שזה לא אלוהים שבתורה.
אלוהים שבתורה מעורב באופן ישיר בכל מעשה הבריאה (ויאמר אלוהים), ואין שם שום השתלשלות ואין ספירות ואין כלים ואין אורות וקרינות וביטולים ואיונים ועקודים ונקודים שאר חירטוטים שיצאו מאלוהים.

בנימין גורלין הגיב לפני 10 חודשים

הפוסק האחרון,מניין שנאתך הברוכה להבלים קבליים ?

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

קבלה היא אנטי יהודית במהותה.

היא יכלה להתקבל ליהדות כי היהדות הפכה להיות כת של פתיים שמאמינים לכל דבר. רבנים שלימדו את תלמידיהם שהם טפשים ואל להם לשאול שאלות.
במקום ללמוד מאברהם אבינו שניפץ אלילים בעקבות שאלות, החליטו המנהיגים לצאן מרעיתם שהצדיקים הם אלו שלא שואלים שאלות ומקבלים מה שנאמר להם. כמו שהיו אבותינו מתחילה.

ולגופו של עניין, הקבלה מיוסדת על אד הומינם. אף אחד לא בא ומסביר מדוע זה נכון. כל אחד בא וממציא תאוריות עם מושגים מקושקשים שאין להם שום קשר למציאות. אח”כ יוצרים בינהם יחסים. וזהו. זה נכון. למה. כי ההוא אמר את זה.

בנימין גורלין הגיב לפני 10 חודשים

“שום חכמה אינה מוכיחה לנו את אלוהותו של כריסטוס ביתר וודאות משמוכיחה לנו אותה הקבלה” (תשע – מאות התזות של פיקו)

עוז הגיב לפני 10 חודשים

האתר לא מאפשר לכתוב תגובה אחת ארוכה, על כן אפצלה.
ראשית, אנא הגדר, מי\מה הוא האל התנ”כי? גם אלהי הרמב”ם, שנשרו אבריו ח”ו, ואין לו גוף ולא דמות הגוף, איננו האל התנכ”י.
הקבלה נותנת את הפירוש שלה ליהדות, וככזה, הוא איננו מחודש במהותו יותר מכל פרשנות אחרת.
כתבתי כי מה שהמקובלים מכנים הא”ס, הוא “אדיש”, ולא היא. הוא איננו דבר, ממש כאלהי הרמב”ם, הוא אדיש ממש כשם שהוא אינו אדיש.
לא כתבת זאת מפורש, אך נראה מדבריך שאתה מבין את הספירות כאמצעי בין האל (התנ”כי?) לבין העולם, ולא היא. עיקר החידוש בספירות הוא שהם בחינה מורכבת מאלהות ו”כלים” גם יחד. רצית מקורות? יש על כך שער שלם בתחילת פרדס רימונים, “אם הספירות הם עצמות\א”ס” או משהו בסגנון זה. ראה עוד שומר אמונים אירגאס.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

2. בהכללה גסה הייתי אומר, אמנם כל מה שנעשה ע”י חטא אדה”ר הוא נשמות הגויים, אך לא כל נשמות הגויים נעשו ע”י חטא אדה”ר.
דווקא מלימודי בתורת הגלגולים. אדה”ר, היה “גוי”, וכלל כל הנשמות. בלעם היה גוי, ואחוז בדעת כמשה רבנו, יתרו היה גוי, והיה משורש קין, וכהנה וכהנה רבות וטובות.
אמנם, מצינו שיש גוים מסויימים שאחוזים בקליפות, קליפת מצרים בעורף, קליפות עמון ומואב וכו’, והקליפות הן תולדת מעשיו של אדה”ר, אך אין הכוונה שכל הגויים שרשם בקליפות, אלא שאלו ששרשם בקליפות, מחמת שהקליפות הן תולדת חטא אדה”ר, אזי אפשר לומר אם רוצים אך לא כדאי כי זה עקום, שהגוים הם תולדת חטא אדה”ר.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

3. נכון. אמנם ראוי לציין, לא מדובר בהכתבות, אלא בנטיות. המקסימום שתוכל למצוא הוא שהיות ואדם מסויים היה מודע לגלגולו, ורצה לתקן את פגמו וחטאו, אזי הוא בחר! ביודעין וברצון, לעשות מעשה מסויים שיתקן את אשר מוטל עליו לתקן. ישנם גם, מאורעות חיצוניים. אך אין הכתבה של מצוות ועבירות.

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

ברור שהקבלה והחסידות לאחר מעשה התחילו להבין שהרעיונות שלהם לא קונסיסטנטיים. ונצטרכו להסביר מאיפה מגיעות אותן ספירות. כי בשלשלת הרצף אין מקום שבו משהו יכול ליצור אותן, אז היו צריכים לומר שזה כבר היה קיים שם במקור. בקיצור. זו תאוריה מקושקשת. כי או שיש אינסוף בלי ספירות ואז לא ברור מאיפה הספירות נוצרו (רשות שניה?), או שהספירות באלוהים ואז גם לא ברור מאיפה נוצרו, ואם הן היו קיימות תמיד אז אין פה בריאה ואלוהים לא אחד.

והחלק המרכזי הוא שהקבלה לא מעמידה את עצמה למבחן, ולכן זו תאוריה שקרית, וכל מי שהאמת חשובה לו עליו להתרחק כמו מכל שקר ע”ז אחר.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

אחרון ולא חביב, אתה טועה ומטעה.
עתה נאלצתי לשוב אף אל דבריך הראשונים.
תורת הקבלה איננה שונה בהרבה מן התורה הרגילה, ישנו בסיס גולמי אשר אותו מקבלים באמונה, ועליו נבנו בניינים מפוארים ומשוכללים, כולם מחוייבים לכללי ההיסק והלימוד המקובלים בבתי המדרש.

ניכר מבין שיטיך שאתה נמנה עם אותם האנשים אשר לאחר שקנו איסתירא, הם מקפידים שלא להוסיף עליה מאומה כל עוד עדיין בכחה לקשקש מספיק חזק. אני חושב שטוב יהיה לך ולתורת ישראל אם תפסיק לדבר על דברים שאינך מבין בהם ואינך מתמצה בהם. אם יש את נפשך, שב ולמד, וקבל על עצמך שלא לדבר עד שתמלא כרסך. למד נא את ספר פרדס רימונים לרמ”ק, ואת דרכי הלימוד בהם השתמש המחבר. למד נא את פירוש ספרא דצניעותא להאר”י, אשר הוא יסוד והוא בסיס לכל כתבי האר”י, וראה את דרכי הלימוד בהם השתמש המחבר ע”מ “להמציא חידושיו”. עפרא לפומך.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

שוב היה ארוך, ושוב נאלצתי לפצל. הרי ח”ב.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

ובאשר לתגובתך האחרונה, כיצד מן האחד נתהווה הריבוי. שוב, רחוק בעיני הדבר שבאמת תשב ותקרא משהו כמו שצריך, אך אם במקרה תנוח עליך הרוח, הואל נא ולמד את ספרי ר’ אברהם כהן דה הירירה. ואז שוב וחלוק עמנו את תובנותיך.

בברכת כל טוב.

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

שב ולמד שב ולמד…
עוז. כשהבסיס שקרי, כל מה שנובע ממנו שקרי.
זה כלל פשוט כשמבינים אמת מהי. אמת לא מבוססת על שקר. וגם אם אמלא כרסי ומרוב בלבול לא אוכל לדעת מה ההתחלה ומה הסוף עדיין יש את האמת הפשוטה. שזה הכל מבוסס על שקר. על המצאות. ועל כל דבר נאמרו דעות כאלו והפוכות. וכל אדם הוזה מליבו מה שעיניו רואות ומוחו קודח.

ואף אחד לא שואל את השאלה הפשוטה: “מאין לך שזה נכון”.
אתה בעצם אומר שזה לא משנה אם זה נכון, העיקר זה למלא את הכרס.

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

ועובדה פשוטה שאינך יכול להסביר שאלות פשוטות אלו. ובמקום זה אתה אומר לי ללכת לקרוא בלבול מוח של מישהו אחר.
יש הרבה כאלו שעצם העובדה שמוחם בולבל מהווה אצלם הוכחה לכך שהדברים הנאמרים נכונים.

זה יסוד השקר של כל מנהיגי הדתות. מבלבלים את המוח לטפשים ואלו חושבים שזו הוכחה לנכונות הדברים.

עוז הגיב לפני 10 חודשים

אם קרית לא שנית, ואם שנית לא שילשת.
לא הטפתי לך, ואינני מטיף לאף אחד להאמין בתורת הקבלה. רק אמרתי שעד שאתה כופר בה, כפור בתושב”ע.
תאמר שזו מעט מוקדמת מזו? אה”נ, אך זה לא מהותי. שבת שלום

תם. הגיב לפני 10 חודשים

פוסק עם חן.

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

הקבלה יסודה שקר.
מי שמאמין בקבלה מאמין בדרכי השקר.
אחד מדרכי השקר הוא לא לבדוק ולא לשאול ולא לחקור על נכונותו ואמיתותו (שאז השקר ייחשף).

הפוסק האחרון הגיב לפני 10 חודשים

לגבי ההערה שלך על התורה שבעל פה.

איך יתכן שאחרי כל בלבולי המוח שעברת בלימוד שקרי הקבלה אינך מבין את ההבדל הפשוט והבסיסי שבין קביעה לאנשים כיצד ראוי להתנהג, לבין קביעת עובדות על המציאות.

התושב”ע עניינה לקבוע דינים והלכות כיצד ראוי לנהוג, ובעניינים אלו אין אמת ושקר.

הקבלה לעומת זאת באה לקבוע משהו על המציאות. ובזה יש אמת ושקר.

השאר תגובה