שאלות של עמארצים

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישאלות של עמארצים
ישי שאל לפני שנה 1

א. לכאורה ברגע שפוסקים מיגו כבר אין מיגו לא? הרי ברגע שאנחנו נותנים לו את הכוח של מיגו אז יש לו סיבה טובה לשקר ולומר את טענתו וכבר נעלם המיגו. לא?
ב. לכאורה השאלה ספק דאורייתא לחומרא היא עצמה פלונטר, הרי אם יש מחלוקת אם הכלל הוא מדאורייתא או מדרבנן לפי הכלל גופא צריך ללכת לדאורייתא. לא?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

א. זו שאלה עתיקה, ועניתי עליה בחוברת שלי על מיגו. בקצרה, זוהי לולאה, שהרי אם תבטל את המיגו הוא יחזור ויהיה תקף. בסופו של דבר אין טעם לבטל את המיגו כי השקרן תמיד יכול לבחור באמת את הטענה החזקה יותר, ולכן לא תרוויח מאומה מזה. לעומת זאת, אם אתה משאיר את המיגו תרוויח שדוברי אמת שחוששים מהפסד לא יצטרכו לשקר. ראה בחוברת שם.
ב. אם יש לך עמדה משלך בשאלה הזאת אז אינך בספק. אם אתה בספק אז אכן זהו ספק דאורייתא ויש ללכת לחומרא. אין כאן שום פלונטר.

בחור ישיבה הגיב לפני שנה 1

לגבי ב. לפי הצד שספק דאוריתא לחומרה רק מדרבנן הרי שבספק עצמו לא צריך להחמיר מצד הדאוריתא ומצד הדרבנן אין ספק

mikyab צוות הגיב לפני שנה 1

לא הבנתי.

השאר תגובה

Back to top button