שבועה בלשון נדר

שו"תקטגוריה: הלכהשבועה בלשון נדר
פלוני שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, 
בעקבות מאבק ממושך בהוצאת ז"ל החלטתי לפני זמן מה למנוע מעצמי את המעשה באמצעות נדר שלא לעשותו. לאחר הרבה מאמץ לא הצלחתי לעמוד בהתחייבות, ונכשלתי שוב בחטא הנ"ל. אני מתחרט מאוד על כך, והייתי רוצה לשאול לגבי תוקפו של מה שעשיתי. 
כשהתחייבתי, אמרתי את הדבר בלשון "אני נודר שלא לעשות כך וכך". בדיעבד התברר לי שייתכן שבשל כך שההתחייבות שלי לא לעשות שייכת לשבועה, ואילו הלשון שנאמרה נאמרה בלשון נדר, הנדר כלל לא חל מעיקרו. מאידך, מדובר על נדר איסור שלמיטב ידיעתי אין לו התרה, כך שאם הנדר באמת חל לכאורה אין לי פתרון למצב זה? 
האם במקרה כזה יש אפשרות לעשות התרת נדרים, או שאולי בכלל אין צורך וההתחייבות לא חלה מעיקרא?
תודה רבה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

שלום רב.
בשבועה בלשון נדר נחלקו הראשונים (בריש נדרים ועוד), ולהלכה היא חלה לרוב הדעות.(ראה שו"ע סי' רו ס"ה). ולדבר מצווה הוא חל אפילו בל לשון נדר או שבועה (ש"ך סי' רג סק"ה, ושם הפנה לסי' ריג).
לא הבנתי מדוע אתה כותב שלנדרי איסור אין התרה. נדר איסור הוא הוא נדר רגיל שעליו נאמרה ההתרה. ואולי כוונתך לנדרי זירוז, כלומר אדם שממריץ עצמו למצווה. היכן ראית שאין לו התרה?
למסקנה, לדעתי צריך ואפשר לעשות התרה.

פלוני הגיב לפני 3 שנים

התכוונתי למ"ש הב"י בסי' רכח:"אין מתירים נדר של דבר איסור, אפי' אינו אלא איסור דרבנן כגון לשחוק בקוביה, ואם התירו נדר של שחוק, יש מתירים ויש אוסרין".
ובשו"ע הובאה דעה נוספת בשם רבינו טוביה שבזמן הזה יש להתיר נדר של קובי משום שאין יכולים להתאפק. והרשב"א כתב על זה בח"ז סי' ד שאין נזקקים לו, ד"שחוק בקוביה עבירה היא, ואם מפני שלא יכשילנו יצרו, ישביע את יצרו, ואין אומרין שיזרקו לדבר עבירה קטנה כדי שלא יעשה עבירה גדולה".
ועד כמה שאני יודע זו גם הסיבה שצריך לפרט תוכן הנדר, שלא יבואו להתיר דבר המביא לאיסור.
ולגוף תשובתך, האם בהתרה כזו עלי לפרט בדיוק מה נדרתי על עצמי, או שאני יכול לומר באופן כללי שנדרתי לא לעשות דבר מסוים ועכשיו אני מתחרט משום שנוכחתי לדעת שאין ביכולתי לעמוד בכך, (ואני לא רוצה להמשיך ולהסתכן בהזדמנות נוספת?)

תודה רבה

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

עי' בשו"ע סי' רכח סט"ו ובנו"כ שם שאפשר להתיר. צריך לפרט לאחד מהדיינים. זה ממהות ההתרה.

פלוני הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה

פלוני הגיב לפני 3 שנים

לאחר ההכרה, שאלה אחרונה בעניין – בעת הנדר פיברטתי בלשון ארוכה וכפלתי את העניינים על כל הוריאציות של המעשים הנ"ל. בעת הפירוט לדיין אמרתי את הדברים בצורה מקוצרת ופירטתי את מה שזכרתי, המעשים העיקריים אותם אסרתי על עצמי, אך בדרך לא מדויקת לגמרי כמו בעת הנדר. האם בדיעבד הכל הותר, או שצריך לחזור ולמרות לדיין את העניינים בדיוק בלשון אותה אסרתי בעת הנדר?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

קשה לענות בלי לדעת מה בדיקו הושמט. אני מניח שכל עוד אמרת אמת זה בסדר.

השאר תגובה

Back to top button