שוב לגבי הראיה האונטולוגית

שו”תקטגוריה: אמונהשוב לגבי הראיה האונטולוגית
י' שאל לפני 5 שנים

אתה פרשנת ש’גדול יותר על הדעת’ להאמין בדבר הקיים. וזאת מחמת שנורויני התרגום במח פועלים בזמן האמונה בדבר הקיים שלא כמו הידיעה בלי האמונה. ותהיתי האם זה לא פוגם בטיעון שמתיימר להיות מורכב מלוגיקה טהורה? משום שכאן נכנס מרכיב של מדע המוסק מתצפית. ואם מחקר יראה ביום בהיר שיש נויריונים מיוחדים יותר שפועלים בזמן אי אמונה בדבר מסויים אזי נופל כל הטיעון. שכן זה כבר לא יהיה גדול יותר על הדעת.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 5 שנים

במחברת עצמה הראיתי מדוע זו לא לוגיקה טהורה. אבל כאן אני לא בטוח. אני לא באמת צריך את העובדה המדעית שיש נוירונים כאלה או אחרים. אני רק צריך את הטענה שהתפיסה של משהו קיים שונה מתפיסת המושג כשלעצמו.
מעבר לזה, גם אם היו נוירונים שפועלים באי אמונה ה לא משנה כלום. מספר הנוירונים שפועלים לא קובע את גודל המושג הנתפס. 

י' הגיב לפני 5 שנים

לאחרונה אני חושב על הטיעןן רבות אז מקווה שאני לא מטריד. רק רציתי לשאול האם הגיוני לומר על מישהו שהוא מכחיש קיום של משהו שלא קיים. זאת אומרת, שאנו אומרים על אדם שמכחיש אלוהים שלא קיים אנו בעצם טוענים שהוא מכחיש קיום (כי את זה הוא מכחיש בעצם) של אלוהים שלא קיים. כשהמושג ‘לא קיים’ נכלל כבר במילה ‘מכחיש’ וזה סוג של כפילות מוזרה ונשמע כמשחק מילים גרידא.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לא הבנתי את השאלה. גם אם בפועל X לא קיים, בוויכוח אם X קיים או לא, מי שמכחיש את הקיום מכחיש את הקיום שלו. אבל למה זה מעניין? זו סתם סמנטיקה ריקה.

י' הגיב לפני 5 שנים

אנו אימצנו את התפיסה כי כולם מסכימים לגבי ההגדרה האלוהית אלא שחולקים על עצם קיומו. האם האתאיסט לא יכול לחזור בו מהנחה זאת? מכיוון שההגדרה מוליכה אותו לסתירה הוא יכול לטעון שהוא באמת לא מסכים להגדרה ואלוהים מבחינתו הוא דבר שאפשר לעלות גדול ממנו על הדעת (אלוהים שקיים). ולמה שהטענה תסתור את הכחשתו במקום לסתור את עצם ההסכמה שלו להגדרה. הוא לא ראה כך את פני הדברים בהתחלה אך בדיעבד יצא לו שהוא חולק גם על ההגדרה.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

הסברתי זאת במחברת. אי אפשר לחלוק על הגדרה מפני שהגדרה לא טוענת מאומה. אני מציב הגדרה, ומתוכה מוכיח את התממשותה.
לכל היותר הוא יכול לחלוק על כך שניתן להעלות על הדעת דבר שאין להעלות על הדעת גדול ממנו.

י' הגיב לפני 5 שנים

אם כבר ענית לי אתה יכול להסביר לי מדוע לא נכון לומר שהוא מכחיש את האלוהים שהאדם המאמין מבין והוא אינו מכחיש את האלוהים שהוא מבין. שהרי הוא מבין שהוא לא קיים ואת זה הוא לא מכחיש אלא את האלוהים הקיים שהשני מבין.

מיכי צוות הגיב לפני 5 שנים

לא עניתי על זה ולא בכדי. גם לא אענה. אין לי זמן לשחק משחקי מילים חסרי שחר.

י' הגיב לפני 5 שנים

אני טוען שהמשחק מילים הוא בטיעון האונטולוגי. מה זה להכחיש דבר לא קיים, זה לא משחק מילים? אבל לא אכלה את זמנך לריק (?) תודה בכל אופן

השאר תגובה

Back to top button