שומר שכר בהנאה עקיפה

שו”תקטגוריה: עיון תלמודישומר שכר בהנאה עקיפה
אבי שאל לפני 2 חודשים

שלום הרב,

האם שומר חינם שנהנה מהחפץ הנשמר ללא ידיעת הבעלים (לדוגמא, קיבל כסף לשמירה והשקיע אותו בינתיים) הופך לשומר שכר?
מבבא מציעא צ\”ג ע\”ב משמע שמדובר בהסכם מכללא שנובע מהתשלום (\”להכי יהבי לך אגרא לנטורי לי נטירותא יתירתא\”), ולפי זה הנאה שבאה מצד ג\’ ולא ידועה לבעלים, אינה יוצרת הסכם כזה. בחיפוש עכשיו ראיתי שיש שהבינו את זה ככלל נורמטיבי – ככל שיש יותר הנאה כך יש יותר מחויבות.
הלכה למעשה, במה יהיה השומר הזה חייב?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

לשומר אסור ליהנות מהחפץ שנמסר לו. אם הוא נהנה הוא שולח יד בפיקדון שהוא כגזלן. כידוע, גזלן חייב באונס ולא צריך להגיע  לדיני שומרים. 

אבי הגיב לפני 2 חודשים

הבנתי. ואם הבעלים מתיר לשומר להשקיע את הכסף, השומר הופך לשואל?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

לא. ללווה.

אבי הגיב לפני 2 חודשים

תודה רבה.

השאר תגובה