שופט כל הארץ

שו”תקטגוריה: מוסרשופט כל הארץ
עופר שאל לפני שנה 1

איך הרב מבין את שאלת אברהם ‘השופט כל הארץ לא יעשה משפט’? האם המוסר מחייב בלי הקבה? ואם לא, אם המוסר הוא משהו שמחייב רק בעקבות רצון הקב”ה, ובלעדיו אין משמעות לחיוב המוסרי איך אפשר ‘לשאול’ את הקב”ה על חוסר כפיפותו למוסר?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

מה הבעיה? גם אם המוסר מחייב רק מכוחו של הקב”ה, אברהם שואל אותו על חוסר עקביות.

הפוסק האחרון הגיב לפני שנה 1

אברהם לא יודע שהוא מדבר עם ה’.
הוא כן מבין שהוא מדבר עם מישהו שיש לט היכולת ושבא לעשות צדק. אז הוא מנסה לעשות מניפולציה על ידי חנופה בשילוב של קביעה מהו המעשה הראוי.

דוד זיגל הגיב לפני שנה 1

מה זאת אומרת לא יודע שהוא מדבר עם ה’?

הפוסק האחרון הגיב לפני שנה 1

והנה שלשה אנשים ניצבים עליו, אחד מהם היה ה׳ והוא לא ידע זאת לאורך כל המאורע
התורה מספרת לנו שזה ה ואת הדיבור הפנימי שלו אבל אברהם לא ידע.

דוד זיגל הגיב לפני שנה 1

אז יכול להיות שהאל התגלם בישוע??

הפוסק האחרון הגיב לפני שנה 1

אם תמצא נחשים שמפתים בני אדם ואתונות שמדברים אז הכל יכול להיות.

השאר תגובה