שור מועד

שו”תשור מועד
נועם שאל לפני 5 חודשים

שלום לרב 
לא כל כך מבין מה הסברא שמספיק שמירה פחותה בשור מועד ? 
בברכה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

קודם כל, זו כמובן מחלוקת תנאים משולשת. לדעה שהשמירה במועד פחותה מבשור תם – זה פשוט. להלכה קי”ל שחצי נזק בתם הוא קנס. כדי להיפטר מקנס יש צורך בשמירה מעולה יותר מזו שפוטרת מתשלום בעיקר הדין. כשמחייבים אותך פחות מטבע הדברים נדרש ממך יותר כדי להיפטר מזה. הטענה היא שבין כה וכה הקלו איתך, אז אם אתה רוצה עוד להיפטר לגמרי שמור שמירה מעולה.
בניסוח אחר (בערך שקול): אם שמרת שמירה פחותה אתה לא מספיק רשע כדי לחייב אותך נזק שלם, אבל לא מספיק צדיק כדי לפטור אותך לגמרי (כלומר אפילו מחצי נזק). אמנם יש לפלפל כאן לדעה שצד תמות במקומה עומדת. לכאורה מתבקש שבשור מועד כששמר שמירה פחותה לא ייפטר לגמרי אלא יתחייב חצי נזק. ויש לדחות.

נועם הגיב לפני 5 חודשים

תודה רבה .
כלומר אם אני מבין נכון שור תם בכלל לא צריך שמירה ובכל זאת הטילו עליו חכמים קנס לכן אם אני רוצה להפטר מהקנס עלי לשמור שמירה מעולה . לעומת זאת שור מועד צריך שמירה והדרישה ממני לשמירה היא פחותה. ההגיון שלי אומר שככל שהממון שלך מהווה סכנה גדולה יותר לציבור עליך לשמור עליו יותר. לכן הייתי מחייב שמירה מעולה. גם הסברא ששור תם לא צריך שמירה ולכן החיוב הוא רק מדין קנס גם קצת לא מובנת . שור הוא בהמה שקיים בה פוטנציאל של גרימת נזק לציבור . האם הרב רואה הגיון בכך ששור לא צריך שמירה כלל. דומני שהיום כלב צריך שמירה מעולה.

מיכי הגיב לפני 5 חודשים

צודק, אבל מסקנה שגויה שמירה פחותה העא “כדנארי אינשי” ולכן די בה כדי שהשור (אפילו מועד) ייחשב שמור. אבל כדי להיפטר מהקנס של חצי נזק דרוש להיות ממש צדיק ולשמור שמירה מעולה.
זו לא שאלה כמה שמירה השור צריך אלא מה השמירה שמצדיקה שנחוס עליך ונפטור אותך אפילו מהקנס.

Har'el Fishman הגיב לפני 4 חודשים

לכאורה החילוק הוא, שבשור תם יסוד החיוב הוא משום ששורך הזיק. ואילו במועד יסוד החיוב הוא משום שלא שמרת.

מיכי הגיב לפני 4 חודשים

נכון (אף שיש לפלפל בחקירת אבהא”ז לגבי חיובי נזיקין), אבל זה גופא זוקק הסבר.

Har'el Fishman הגיב לפני 4 חודשים

כי החיוב לשמור על שור המועד הוא מסברא – שור זה קרוב להזיק, לכן שמור עליו – ולכן החיוב הוא על הגברא. אבל בתם, חצי נזק זה קנס שהוא גזה”כ, שאומרת שמי ששורו הזיק חייב לשלם.
כנראה שכוונת התורה היא שכולם ישמרו שמירה מעולה – לכן בתם חייבנו בתשלום את מי ששומר שמירה פחותה, אבל במועד התורה סומכת על הבעלים שישמור שמירה מעולה (“סתם שוורים בחזקת שימור קיימי” לדעה זו), הן בגלל ששור זה קרוב להזיק והן בגלל שהוא ישלם את מלוא סכום הנזק שהשור יגרום. כלומר, הבעלים כבר מורתע.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

טוב, איבדתי אותך. בשור מועד מי ששומר שמירה פחותה פטור, כלומר הלכתית די בשמירה פחותה. אז מדוע להניח בסתמא שהבעלים ישמור עליו שמירה מעולה? כבר הסברתי שהגמרא קובעת שהשמירה הדרושה היא “כדנטרי אינשי”, כלומר שמירה פחותה. אבל נדמה לי שהכל כבר ברור.

Har'el Fishman הגיב לפני 4 חודשים

האם יעלה על הדעת שמי שיש לו שור תם והוא שומר עליו שמירה מעולה, יפחית את רמת השמירה על השור לאחר שהועד?
למה שיעשה זאת, האם בגלל שההלכה כבר לא מחייבת אותו בתשלום?! הרי מדובר בדעת ר”י, שסובר ש”סתם שוורים בחזקת שימור קיימי”, כלומר, הוא סומך על הבעלים שישמור על השור שלו עוד לפני שהתורה חייבה תשלומי נזק בתם! א”כ לא עלי קושייתך כי אם על ר”י.

mikyab צוות הגיב לפני 4 חודשים

אני חושב שהתבלבלת כאן לגמרי. אבל הכל הוסבר. סתם שוורים תמים בחזקת שימור אבל לא מועדים. וחזקת השימור אינה רק בגלל שהבעלים שומר אלא גם בגלל שאין חשש שהם ינגחו. טוב, מיצינו.

פשיטא הגיב לפני 4 חודשים

מאיפה המושג הזה של חצי נזק? האם אין הדין למכור את השור החי ואת השור המת ולהתחלק בכסף? כלומר שניהם יקבלו את אותו סכום. כלומר אף אחד לא מוחזק אשם בכך שהשור נגח, ושניהם חולקים במידת הנזק באופן שווה.
ובמקרה של שור מועד הקנס הוא בכך שהוא נותן לו את השור החי והוא מקבל את השור המת.

השאר תגובה