שינויים הלכתיים – קיים מעצם הגדרת המושג?

שו”תקטגוריה: מטא הלכהשינויים הלכתיים – קיים מעצם הגדרת המושג?
הניגה שאל לפני 5 חודשים

קראתי את מאמרך על תפקיד בעלי הבתים וגם את המאמר של נדב שנרב על כך שהפוסק (לפחות בימינו, אם זה טוב ואם לאו) לא מייצר מציאות הלכתית אלא רק מציג אותה לשואל. לפי זה, מה הכוונה בתפקיד בעל הבית לשנות את ההלכה? הלא ההלכה לא משתנה. מה שמשתנה זו דרך הצגתה (מידת קליעתה לאמת של הצגת הרב את ההלכה). במידה ואני יודע  שלדוג\\\’, לא צריך לשמור נגיעה כשאני רווק בן זיליון שנה, מה הרב משנה לי אם הוא מביא לי היתר אם לאו? במידה והתיר בגללי – המצב נשאר על כנו מבחינתי, ובמידה ולא – הוא לא משנה את האמת ההלכתית.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

ברור שהוא לא משנה את ההלכה אלא מביא את הפוסקים להכיר בכך שההלכה השתנתה. אגב, שמירת נגיעה אינה דוגמה למשהו שמותר לדעתי. היא רק דוגמה לחיפוף רווח בציבור דתי. 

א' הגיב לפני 5 חודשים

מה המקור לאיסור נגיעה שאינה של חיבה?

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

מי דיבר על נגיעה לא של חיבה?

אברימי הגיב לפני 5 חודשים

אוקיי, אז הכל ברור. משום מה חשבתי שמדובר על ‘סתם נגיעה’. טעות שלי

הניגה הגיב לפני 5 חודשים

את השמירת נגיעה נתתי סתם כדוגמה אופציונלית לא התכוונתי שזה באמת רלוונטי לזה…

ושוב, מה זה משנה אם הפוסק הכיר בכך שההלכה השתנתה?אם אני מכיר בכך זה מה שחשוב, ואני אשכנע בזה את מי שירצה לשמוע. או שאולי אני פשוט מציג את זה לו כדי אולי לקבל (אולי) סתירה לטענה שלי ואני משתמש בו רק כמן ביקורת עמיתים על עצמי?

mikyab צוות הגיב לפני 5 חודשים

נכון ונכון.

השאר תגובה