שלום הרב מיכי, לפני כמה ימים שאלתי אותך על האפשרות לבסס את השמרנות על העיקרון של הגזירה שדבר שהתקבל על הציבור חובה לקבל אותו (שזה הסיבה שאסור ממש לחלוק על גמרא לדוג’) וכתבת שלא שמעת על גזירה כזו. מצאתי רמב"ם בהקדמתו לספרי היד החזקה שכותב שהסיבה שהאמוראים לא חלקו על תנאים היא מכיוון "דהיו בחתימתה רוב רוב חכמי ישראל", הריב"ש מסביר את העניין בשם הרמב"ן (ס’ שצ"ט) "שכל קבלת הרבים לעשות סייג וגדר לתורה הוא כקבלת התורה וחל עליהם ועל זרעם אחריהם אף שלא קבלו עליהם בהסכמה רק שנהגו כן מעצמם סיג לתורה" ועוד מהראשונים נוגעים בעניין הזה, אם כן אני מנסה להציע את העיקרון הזה כיסוד מחייב לשמרנות, שדבר שיתקבל בציבור צריך לנהוג כך, וזה נכון גם בנושאים של השקפה אקטואלים שאם רוב הציבור מקבל מנהג מסויים צריך לשמור עליו

שו"תקטגוריה: כללישלום הרב מיכי, לפני כמה ימים שאלתי אותך על האפשרות לבסס את השמרנות על העיקרון של הגזירה שדבר שהתקבל על הציבור חובה לקבל אותו (שזה הסיבה שאסור ממש לחלוק על גמרא לדוג’) וכתבת שלא שמעת על גזירה כזו. מצאתי רמב"ם בהקדמתו לספרי היד החזקה שכותב שהסיבה שהאמוראים לא חלקו על תנאים היא מכיוון "דהיו בחתימתה רוב רוב חכמי ישראל", הריב"ש מסביר את העניין בשם הרמב"ן (ס’ שצ"ט) "שכל קבלת הרבים לעשות סייג וגדר לתורה הוא כקבלת התורה וחל עליהם ועל זרעם אחריהם אף שלא קבלו עליהם בהסכמה רק שנהגו כן מעצמם סיג לתורה" ועוד מהראשונים נוגעים בעניין הזה, אם כן אני מנסה להציע את העיקרון הזה כיסוד מחייב לשמרנות, שדבר שיתקבל בציבור צריך לנהוג כך, וזה נכון גם בנושאים של השקפה אקטואלים שאם רוב הציבור מקבל מנהג מסויים צריך לשמור עליו
מנסה להבין שאל לפני 3 חודשים

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 חודשים

ראשית, כדאי להכניס את הניסוח של השאלה למקום ש להשאלה ולא לכותרת. יש כאן בלגן שלם.
שנית, קבלת הציבור מחייבת, כמו בסיני וכמו לגבי התלמוד. האריך בזה בית ישי דרשות סי' טו. אבל זה כאשר הציבור קיבל על עצמו סמכות כלשהי או טקסט כלשהו. זה שהציבור נוהג באופן מסוים בלי שהייתה קבלה, זה לא מחייב אלא מחמת מנהג. אחרת ערקתא דמסאנא היה חיוב דאורייתא ולא מנהג.
אגב, הרמב"ם עצמו סטה ממה שהיה מקובל בכמה וכמה דברים. ממניין המצוות שלו, מעמדן של הלכות שעולות מדרשות והלמ"מ, יחסו לשדים ולמיסטיקה ועוד. אז ממקום שבאת…
איני יודע למה אתה  מתכוון בשאלות השקפה, אבל שם אין שום אפשרות לדבר על חיוב. השקפתי היא מה שאני מאמין בו. אין דבר כזהה 'השקפה מחייבת'. זה אוקסימורון.

מנסה להבין הגיב לפני 3 חודשים

יפה, תודה רבה.

השאר תגובה

Back to top button