שלום הרב

שו”תקטגוריה: כללישלום הרב
גל שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, שאלה, יש סיכוי תעשה סדרה של כמה מפגשים על קריאה ביקורתית וכדומה? נראלי יהיה להרבה אנשים עניין בזה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

אחשוב על כך.

גל הגיב לפני 3 שנים

תודה. כבדרך אגב, איך אתה מבין את המעלה של לימוד תורה של ילדים קטנים בחז’ל’? מה בכלל המשמעות של מה שהם אומרים, אם מבחינתם היה אפשר גם אפשר לתת להם לשנן קוראן?

מיכי הגיב לפני 3 שנים

??

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כעת נפתח קורס קריאה/חשיבה ביקורתית.
למעוניינים, נא להירשם בהקדם. ממחר ייקבעו מועדי הקורס בתיאום עם המשתתפים שנרשמו לוואטסאפ.

בס”ד
חשיבה וקריאה ביקורתית – סילבוס ראשוני
מיכאל אברהם

הקורס יתנהל בזום במהלך עשרה מפגשים של כשעה לנרשמים בלבד (אם יהיה צורך יהיו מפגשים נוספים). הוא יעסוק בביקורת טיעונים (לאו דווקא כתובים). בעצם זו חשיבה ביקורתית ולא רק קריאה ביקורתית. הקורס כולל מטלות בית (לא להגשה), וגם עבודת סיום למעוניינים.
בינתיים, הקלטות לא יהיו נגישות אלא רק למי מהמשתתפים שהחסיר שיעור.
הרישום דרך הצטרפות לקבוצת הוואטסאפ: https://chat.whatsapp.com/LrEY99fgJmXB1kseMJgGHk
עלות הקורס 250 ₪ למשתתף.

א. לוגיקה
משפטים וטענות.
תקפות ואמת: טיעונים וכללי היסק.
לוגיקה תוכנית ופורמלית.
הנחות יסוד ותיאורמות.
ריקות האנליטי. פלורליזם ונרטיבים.
דדוקציה, אינדוקציה, אבדוקציה ואנלוגיה.

ב. עקרונות בביקורת טיעונים
הנחות, תקפות ומסקנה.
דוגמאות נגדיות.
להקשות וליישב בדוחק (משמעותה של נקודת המוצא).
“הביקורת החדשה”: פוסטמודרניזם.

ג. הגדרות
דרך היקף ותוכן.
מעגליות של הגדרה.
חשיבותן של הגדרות ומקורן.
הגדרה ואמת.

ד. פרדוקסים
הגדרת הפרדוקס.
היחס אליהם ולמסקנותיהם.
מהו פתרון לפרדוקס?
פרדוקס כהוכחה בדרך השלילה.

ה. לוגיקה ושפת היומיום
עקרון החסד.
השלמת טיעונים (אנתיממות: טיעונים חסרים וטיעונים “רכים”).
חשיפת הנחות סמויות.

ו. איך מטפלים בהנחות יסוד
אינטואיציה.
לוגיקה ורטוריקה.
הכרה וחשיבה.
דוגמאות ודוגמאות נגד.

ז. התגברות על דיכוטומיות
טיעוני דילמה.
פשרה.
הדרך השלישית.

ח. כשלים
אד הומינם, פופולום וכדומה.
הכשל הנטורליסטי.
הנחת המבוקש: האם כשל?
דוגמאות להנחת המבוקש בטיעונים אנליטיים.
הינתנות להפרכה: מדע וטיעון. אישוש ואישור.
כשלי קורלציה: קורלציות מדומות. קורלציה וסיבתיות.
קסם השימוש במספרים ונתונים: כשלים סטטיסטיים.

ט. הנחיות מעשיות לקריאה ביקורתית
השעיית השיפוט.
ניסוח שלם ואמפתי של הטיעון המבוקר.
בירור היחס להנחות היסוד.
בדיקת תקפות.
היחס למסקנה (פרדוקסליות).

י. דוגמאות
קריאה ביקורתית של מאמרים וסוגיות פילוסופיות

יא. עבודת סיום – למעוניינים
כל משתתף מקבל או בוחר מאמר (רצוי כזה שמנוגד לתפיסתו הראשונית), ומציג ניתוח ביקורתי שלו.

Back to top button