שמיעת לשוה"ר

שו"תקטגוריה: עיון תלמודישמיעת לשוה"ר
תם. שאל לפני 3 שנים

בגמ' שבת צז. מבואר בשו"ט שרק מרים נצטרעה כי היא פתחה בדיבור תחילה, אמנם אהרון ננזף, אבל סוף סוף נראה כי עיקר האיסור הוא לפתוח בלשוהר, וכם פשיטות הפסוק "והנה מרים מצורעת כשלג".
שאלתי היא מדוע השוו באיסור לשוהר את המספר ואת השומע, הרי מכאן מוכח שהשומע אפילו משתתף בלשוהר כל זמן שלא פתח בזה, דינו בנזיפה בלבד.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

איני רואה מדוע להעביר את הקו דווקא שם. יש הבדל בין גדר האיסור לבין הקו שממנו והלאה מענישים. ברור שיש רמות איסור שונות, אבל מניין לך ששמיעה אינה בכלל האיסור ממש?!

תם. הגיב לפני 3 שנים

הרי אהרון שמע ואף השתתף בלשוהר, וקיבל נזיפה הא ותו לא מידי!
נזיפה מהקבה היא אמנם מראה על רצונו, אבל סוף סוף איז בגדר איסור לאו.

השאר תגובה

Back to top button