שתי סיבות מספיקות הלכה ומוסר

שו”תקטגוריה: מוסרשתי סיבות מספיקות הלכה ומוסר
EA שאל לפני שבוע 1

א. האם יש משמעות לכך שלדבר אחד תיהו שתי סיבות מספקיות ?
למעשה, השאלה היא: 
האם אני יכול לטעון שכשאני מקיים צו מוסרי (לדוגמא, ואהבת לרעיך כמוך) אני פועל באופן מוסרי ? הרי גם אם זה לא היה מוסרי הייתי בכל זאת מקיים אותו בגלל צו האל. ומאידך גיסא ג״כ, האם אני יכול לטעון שבכך אני מקיים מצוה, הרי גם לולא המצווה הייתי מקיים אותו כי זה מוסרי ?!
ובכלל, לגבי מה שכינה הרמב״ם כמצוות שמעיות, מחד הוא כותב בהל׳ מלכים שעלינו לקיים את הציוויים רק מפני שהאל ציווה בהר סיני וכו, ומאידך בשמונה פרקים הוא כותב שבמצוות השמעיות עלינו לקיים אותו בכלל שהם הכרע הדעת.
 בקיצור, מה המשמעות לקיום דבר בגלל שתי מוטיבציות נפרדות ?
 
 ב. לא הבנתי איך עם תזת הפרדת רשויות בין הלכה למוסר אתה פותר את הבעיה הבאה שהעלו ההוגים:
איך יכול להיות שהאל כאל טוב ומושלם יצווה ציוויים לא-מוסריים ? וגם אם זה היה כדי להשיג מטרות דתיות (כפי שאתה טוען), הרי הוא האל ! הוא היה יכול לצוות משהו (כדי להשיג אותן מטרות דתיות) באופן שזה יהיה מסתדר עם המוסר, לא ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שבוע 1

בהחלט כן. אם הייתה מספיקה כל אחת מהסיבות בפני עצמה (כלומר הייתי עושה את המעשה גם אילו לא הייתה הסיבה האחרת) ניתן לומר שכל אחת מהן היא מספיקה.
גם המטרות הדתיות כפויות עליו כמו המטרות המוסריות (הוא לא יכול היה להשיג את המטרות הדתיות באופן אחר). ראה טור 457.
 

EA הגיב לפני שבוע 1

לא הבנתי. היכן התשובה ? כן שתיהן מספיקות. זה ברור.
עכשיו האם אני יכול לומר שאני מקיים את צו האל כשגם לולא היה צו האל הייתי בכל זאת מקיימו ? זו שאלה מושגית

mikyab צוות הגיב לפני שבוע 1

נכון, ועל השאלה המושגית הזאת עניתי. אם היית מקיים זאת גם בלי שהיה כאן עניין מוסרי אז אתה מחויב לדבר ה’, וכן לגבי המוסר.

השאר תגובה

Back to top button