תורה מוסרית בציווים להריגת השוגגים

שו"תקטגוריה: אמונהתורה מוסרית בציווים להריגת השוגגים
נדב שאל לפני 5 שנים

שלום רב,
רציתי לדעת כיצד ניתן היה להעניש את שבעת עממי כנען בעונש מוות כשכל חטאם היה שהם גרו בארץ לא להם בלא יודעין! הרי בנ"י ירדו למצרים ולא היה שהיה אף יהודי בארץ שהיה יכול להסביר להם שהארץ של היהודים.
כמו כן, רציתי להבין כיצד התורה גוזרת עונש מוות על עובדי ע\'\'ז בלי שהם מכירים בעצמם את הציווי לכך בתורה? מילא אם מדובר ביהודי שאמור לדעת זאת. אך על גוי ממדינה אחרת?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 שנים

הם לא נענשו על כך שגרו בארץ. מהיכן שאבת את הרעיון הזה? הם נענשו על חטאיהם.
 
אין עונש על עובדי ע"ז שעושים זאת בשוגג ומתוך אמונה תמימה.
 

נדב הגיב לפני 5 שנים

כיבוש יהושע. איך הם נענשו על חטאים אם לא הכירו את התורה?

בוודאי שיש להרוג את ע"ז , עיר נדחת וכד'

mikyab צוות הגיב לפני 5 שנים

נדב, אתה קורא את מה שאני כותב?
מה ראית בכיבוש יהושע?
לגבי ז עממין בתורה כתוב בפירוש "כי לא שלם עוון האמורי", כלומר שעד שאין עוון שמצדיק זאת לא משליכים אותם מהארץ.

לא בוודאי ולא נכון. עבירה בשוגג או אונס לא מחייבת מיתה. מה לא ברור כאן? לגבי עיר הנידחת הדברים אפילו מפורשים ספציפית ברמב"ם (ע"ז פ"ד ה"ו):
והיאך דין עיר הנדחת, בזמן שתהיה ראויה להעשות עיר הנדחת, בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים להזהירם ולהחזירם אם חזרו ועשו תשובה מוטב ואם יעמדו באולתן בית דין מצוין לכל ישראל לעלות עליהן לצבא והן צרין עליהם ועורכין עמהן מלחמה עד שתבקע העיר…

השאר תגובה

Back to top button