תנאים ואמוראים מול גדולי ישראל כיום

שו”תקטגוריה: כלליתנאים ואמוראים מול גדולי ישראל כיום
יאיר שאל לפני חודש 1

שלום הרב,
ידוע סיפורו של רבי אלעזר והמכוער בתענית. ויש עוד סיפורים בסגנון דומה שמוצאים בתלמוד. אני שואל זאת בזהירות המתבקשת כי קטונתי לדבר על אחד מגדולי התנאים או האמוראים. ובכל זאת אני לא מצליח להבין את מה שאומרים בתלמוד ובמקורות שונים שהם הרבה יותר גדולים מדורנו. האם ר’ שלמה זלמן אויערבך היה פחות גדול במידות מהתנאים או האמוראים? או הרבי מלובביץ זצ”ל? מהתלמוד והמשנה נראה שגם אז היו פה ושם ריבים והעלבות אחד כלפי השני. זה לא נראה כפי המתואר שהיה להם מידות אציליות יותר מגדולי ישראל בדורות מאוחרים יותר. שוב קטונתי מגדולי התנאים והאמוראים אבל אשמח לשמוע התייחסות של כבוד הרב
 
 
 
 
 
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

שאלה טובה. ייתכן שהסיפורים לא היו והם הומצאו לצרכים חינוכיים. אבל ייתכן שבאמת הייתה אצלם פחות עדינות אנושית. הנחתך שהם היו אצילי עולם אינה בטוחה בעיניי.

השאר תגובה