תנאי בני גד ובני ראובן

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיתנאי בני גד ובני ראובן
דביר שאל לפני 3 שנים

שלום הרב, לאחרונה עיינתי בסוגית של תנאי בני גד ובני ראובן,
בלימוד הסוגיה והראשונים יצאתי במבוכה רבה ובחוסר הבנה – אין הכונה להבנה טכנית של הנאמר אלא של הסברא, ואף של צורת הלימודים ומה היה קורה לולי הלימודים.
האם הרב כתב על תנאי בני גד ובני ראובן בצורה מסודרת? היכן ניתן למצוא? תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא זכור לי שכתבתי משהו מסודר על הלימוד של נושא התנאים ומשפטיהם.. אבל לא הבנתי מה הבעיה. בגישנ המקובלת לומדים מתנאי בני גד את עניין התנאים וגם את משפטי התנאי. לכאורה בלי זה לא היו תנאים בתורה (זה חידוש ומשפטי התנאי הם בבחינת אין לך בו אלא חידושו). וכשמתנה בלי משפט יהתנאי הרי התנאי בטל והמעשה קיים, והוא כמו התנייה בלי חידוש התורה לגבי תנאים.
אמנם יש שיטות אחרות (כמו ר”ת בתו”י שחולק על ר”י בכתובות עה לגבי מתנה עמש”כ בתורה), ויש גם כאלה שמחלקים בין משפטי התנאי השונים (למשל לגבי תנאי כפול יש דעות שהוא לא נלמד מתנאי בני גד, אלא יוצא מהעיקרון של מכלל הן אי אתה שומע לאו. וכידוע ר’ חיים עשה כאן הבחנה בין שני דינים).
אבל מה הבעיה בתמונה הזאת?
.

השאר תגובה

Back to top button