תספורת לבעל ע"י אישה נידה

שו”תקטגוריה: הלכהתספורת לבעל ע"י אישה נידה
אהרן שאל לפני 3 שנים

גבר שאשתו נידה, ואינו יכול להסתפר לבד, וגם אינו יכול להסתפר ע”י גבר אחר בגלל משבר הקורונה. האם יכול להקל שאשתו תספר אותו, ע”י מכונת תספורת?
יש להוסיף שיש עניין להסתפר לפני החג, וגם שאחרי החג יש מניעה הלכתית וחברתית להסתפר בגלל ימי הספירה (בקהילות מסוימות עד חג השבועות).
אשמח לתשובה עם מקורות.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

תוכל לראות סקירה על ההרחקות כאן:
https://www.yeshiva.org.il/wiki/index.php?title=%D7%94%D7%A8%D7%97%D7%A7%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%90%D7%A9%D7%AA%D7%95_%D7%A0%D7%93%D7%94#.D7.94.D7.98.D7.99.D7.A4.D7.95.D7.9C_.D7.91.D7.91.D7.A2.D7.9C_.D7.97.D7.95.D7.9C.D7.94_.D7.A2.D7.9C_.D7.99.D7.93.D7.99_.D7.90.D7.A9.D7.AA.D7.95_.D7.A0.D7.93.D7.94_.28.D7.90.D7.A0.D7.A6.D7.99.D7.A7.D7.9C.D7.95.D7.A4.D7.93.D7.99.D7.94_.D7.94.D7.9C.D7.9B.D7.AA.D7.99.D7.AA_.D7.A8.D7.A4.D7.95.D7.90.D7.99.D7.AA.29
בחולה שאין בו סכנה התירו בכמה צורות ורצוי עם הפסק בגד (שלא יהיה מגע). תספורת אינה עניין של חיבה ויש אולי להקל גם בזה.
אבל אני חושב שתספורת לחג היא לא עניין שנכון להקל בגללו. זה לא דומה לחולה שאין בו סכנה, כי זה עניין של מצווה ולא צורך של הבעל.

אהרן הגיב לפני 3 שנים

תודה.

אני מדבר על תספורת במקום שהגבר צריך אותה בגלל ההרגשה האישית שלו, לא רק בגלל המצווה.

יש כאן נקודה נוספת, שתספורת במכונת תספורת לא מצריכה מגע ממשי, כי האישה נוגעת במכונה, והמכונה בגבר.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

כפי שכתבתי, אני לא חושב שאפשר ממש לאסור. אבל לדעתי לא ראוי לעשות כן רק בגלל תספורת לחג. אם מדובר באי נעימות קיצונית אולי כן.

אהרן הגיב לפני 3 שנים

ואחרי החג, יהיה מותר להסתפר בימי הספירה?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אם זה מאד מפריע אז יש מקום להקל (איסור תספורת הוא מהראשונים ולא מדינא דתלמודא). ובכלל, נאסרה דווקא תספורת רגילה שיש בה צד של שמחה, אבל מותר לגזור את השפם אם הוא מפריע לאכילה. וכן מי ששער ראשו המגודל גורם לו כאבי ראש או שיש לו פצעים בראשו, ואני משער שגם אם זה מאד מפריע בלי פצעים, רשאי להסתפר בימים אלו (שו”ע תקנא, יג; תקלא, ח, מ”ב כא, ובאוה”ל שם).
זכור שהשנה ר”ח אייר יוצא בשבת, ולמנהג האשכנזים מותר להסתפר לקראת שבת. ראה מ”ב סי’ תצג סק”ה. לכן הייתי מחכה לשם וזה הכי מרווח.

Back to top button