תערו של אוקאם במחלוקת הילל ושמאי

שו"תקטגוריה: כלליתערו של אוקאם במחלוקת הילל ושמאי
איתן שאל לפני 12 חודשים

באר הגולה, באר ראשון:

‏ולכך שואל שם (עירובין יג ב), מאחרי כי 'אלו ואלו דברי אלקים חיים' בשוה, אם כן למה אמר הלכה כבית הלל. ואמר מפני שהם‏ נוחים ועלובין וכו'. ודבר זה, כי הטעם שנתן בית שמאי מצד חדוד השכלי, שהיו חריפים מאוד, הוא שקול כמו הטעם שנתן בית הלל, רק כי הנעלבים ואינם עולבין כו', עליהם הכתוב אומר (שופטים ה, לא) "ואוהביו כצאת השמש בגבורתו". ובארנו זה במקום אחר באריכות, כי מדה זאת הוא מדת הפשיטות לגמרי. ולכך ראוים דבריו להלכה, כי ההלכה הוא שכל פשוט. והשכל נמשך אחר המדה שיש בו, וכאשר הוא נעלב, יש לו מדת הפשיטות, ונמשך אחר השכל הפשוט, אשר הוא ראוי להלכה כאשר תבין דברי חכמה. לפיכך ההלכה כבית הלל, כי דבריו מתחברים אל השכל הפשוט לגמרי.

ותדע עוד, כי הנוח והעלבון היא מדה ראויה להלכה, כי ההלכה היא הדרך הישר, שאינו סר מן היושר, והוא ההולך אל השם יתברך לגמרי. ולכך נקרא דבר זה 'הלכה', וכבר בארנו דבר זה באריכות. והנוח והעלבון המדה זאת ראויה ביותר אל זה. שהרי כל תוקף וכח הוא יוצא בכח חזקו לצד אחר חוץ ליושר. אבל מי שהוא נח [ו]נעלב, אין לומר עליו שהוא יוצא בחוזק לצד אחר לחוץ. ומפני זה ראוים דברי בית הלל להלכה, אף כי מצד החכמה בית שמאי חכמים היו (יבמות יד א), ומשיגים עד שהיו דבריהם דברי אלקים חיים גם כן, מכל מקום מצד עצמן של בית הלל, שהיו נוחים ועלובין, היו ראוים אל היושר. לכן נקבעו דבריהם להלכה. וגם זה נכון מאוד. ופירוש ראשון עיקר וברור כאשר תבין.
חשבתי שמה שהמהר"ל כותב שהעדיפו את דעת בית הילל בגלל השכל הפשוט שלהם זה נורא דומה לעיקרון של תערו של אוקהם (מבחינה כרונולוגית המהר"ל הגיע אחריו אז אולי הוא הושפע ממנו?)
רציתי גם לשאול אם נכון להשתמש בעיקרון השכל הפשוט דווקא בהלכה כמו שהוא כותב בפסק השניה או שגם בהסברות לא הלכתיות זה יהיה שייך
תודה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

אני לא חושב שהוא מתכוון לתער של אוקאם. עקרון התער בורר בין שני הסברים או תיאוריות. שכל פשוט אינו בורר בין תיאוריות אלא מגיע ישר לתיאוריה הנכונה (אינטואיציה מול אנליזה לוגית).
שאלת מי קדם אינה רלוונטית כאן. לא אוקאם המציא את העיקרון הזה אלא רק ניסח והמשיג אותו. אני בטוח שתוכל למצוא מקורות קדומים הרבה יותר שמדברים על פשטות כקריטריון לאמת.
האינטואיציה היא כלי בכל תחומי החשיבה שלנו.

השאר תגובה

Back to top button