תפילה במניין

שו"תקטגוריה: הלכהתפילה במניין
עופר שאל לפני 2 שנים

שלום הרב,
מתשובות הרב בנושא אני מבין שאין חובה להתפלל במניין אלא רק סוג של מעליותא, אז אני שואל רק כדי לוודא- משמעות העניין היא שאין צורך להתאמץ לקום דווקא למניין או לנסוע במיוחד כדי להגיע למקום עם מניין (נניח אם אני מוותר על המעליותא) ואני עדיין עושה את רצון ה', נכון?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אי אפשר לענות על כך. אין חובה הלכתית להתאמץ, אבל יש ערך להתאמצות. איני יודע מה יעשה הקב"ה עם מי שלא התאמץ מספיק. (כמו בציצית בעידנא דריתחא) גם התנהגות מוסרית אינה חובה הלכתית ועדיין אני מניח שהקב"ה מצפה שנעשה זאת.

צחי הגיב לפני 2 שנים

מצווה מדברי חכמים להתפלל במניין, וחייבו אדם לטרוח וללכת למניין אפילו אם הוא רחוק מביתו כשיעור מהלך מיל (קרוב לק”מ), שהוא כשמונה עשרה דקות (מ”ב צ, נב). ואם הוא נמצא בדרכו, אם תוך מהלך של שבעים ושתיים דקות (כשיעור מהלך ארבעה מיל) הוא עתיד להגיע למקום שיש בו מניין, אף שתכנן לעצור למנוחה, עליו להמשיך בדרכו כדי להתפלל במניין. אבל אם מקום המניין נמצא שלא בדרכו, אזי עד שיעור מהלך שמונה עשרה דקות עליו לנטות מדרכו כדי להתפלל במניין (שו”ע צ, טז).

מי שרגיל לנסוע במכונית, יש אומרים שעליו לנסוע למניין עד מרחק נסיעה האורכת שמונה עשרה דקות, וכן מי שנמצא בנסיעה ויודע שתוך שבעים ושתיים דקות הוא עתיד להגיע למקום שיש בו מניין, עליו להמשיך לנסוע עד המניין. ויש אומרים שגם מי שרגיל לנסוע במכונית, אינו חייב לנסוע יותר ממרחק מיל. וטוב להחמיר, והרוצה להקל יש לו על מי לסמוך (עיין בהערה).

הנצרך לטפל בדחיפות בשמירת עסקיו או רכושו, ואם לא יעשה כן, יפסיד ממון, רשאי להתפלל ביחיד כדי למנוע מעצמו הפסד. אבל סוחרים ובעלי המלאכה, צריכים להפסיק ממלאכתם כדי להתפלל במניין, למרות שבזמן הליכתם לתפילה במניין לא יוכלו להמשיך לעבוד ולהרוויח. ורק במקרה מיוחד שאם ילך למניין ייגרם לו הפסד משמעותי או אבדן רווח גדול במיוחד, רשאי להתפלל ביחיד (מ”ב צ, כט).

הנצרך לנסוע לסידורים דחופים או לטיפול רפואי, ואם יתפלל במניין לא יספיק להגיע למחוז חפצו בזמן, כיוון שיש לו מזה הפסד, רשאי להתפלל ביחידות.

השאר תגובה

Back to top button