תפילין של רבנו תם

שו”תקטגוריה: הלכהתפילין של רבנו תם
אמיר שאל לפני חודש 1

שלום הרב 
האם לדעתך יש עניין להקפיד על הנחת תפילין של רבנו תם? הפוסקים כבר כתבו שכיום פשט בזה המנהג ולא חוששים ליוהרא ( שחשש לגביה המחבר בשו”ע בעניין ) 
האם לדעתך שייך להחמיר בזה מצד החשש שמא הסדר הוא כמו של ר”ת או שדעתך כדעת הגר”א שאין לדבר סוף ויש כל מיני שיטות ואם יש מסורת שהסדר של רש”י הוא הנכון די לנו בזה? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1

קשה לענות. ודאי  שאין חובה, אבל יש מקום לטענה שהמחמיר לא עושה שטות. יש שיטה כזאת ואתה רוצה לצאת ידי חובה גם לפיה. הטענה שאין לדבר סוף אינה טענה. עקרונית ניתן לחשוש לכל השיטות (כמו הרב שיינברג לגבי ציציות), וכמה שיותר יותר טוב. אין חובה, אבל בהחלט ניתן לראות  בזה ערך. כמובן רק שיטות שנראה לך שיש בהן ממש. לא די בכך ששיטה כלשהי מופיעה עלי ספר.

בעיה בשתי ההוויות הגיב לפני חודש 1

וכאן הבן שואל:

איך מסתדרים עם שתי ההוויות? – ‘והיה אם שמוע’ היא בעייתית מבחינת הסיום ‘למען ירבו ימיכם וימי בניכם על האדמה’. איך זה מסתדר עם הפסקת ההתערבות האלקית בימינו? ו’והיה כי יביאך’ בעייתית בשל אי המוסריות של ‘ואם לא תפדה וערפתו’ במה חטא החמור המסכן?

בברכה, התם מהתם 🙂

השאר תגובה