תפיסה נטורליסטית

שו”תקטגוריה: עיון תלמודיתפיסה נטורליסטית
EA שאל לפני 4 שבועות

על התפיסה הנטורליסטית והאונטולוגית של הגרשש״ק, שרואה בדינים או פסולים הלכתיים (על חפץ כלשהו למשל) סטטוסים אונטולוגיים שקיימים במציאות, ולא רק יחסים משפטיים (לחפץ), יש לכאורה להביא ראיה חזיתית נגדה מהמשנה בבבא קמא פרק ט משנה ב: 
גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו, משלם כשעת הגזילה. […] גזל מטבע ונסדק, פירות והרקיבו, יין והחמיץ, משלם כשעת הגזילה.
מטבע ונפסל, תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונעבדה בה עבירה, או שנפסלה מעל גבי המזבח, או שהיתה יוצאת ליסקל, אומר לו הרי שלך לפניך.
 
רואים מכאן ששינוי חוקי או הלכתי אינו פוגם בזהותו של החפץ (ולכן הגזלן אומר הרי שלך לפניך), ואילו שינוי פיזי כן פוגם בזהותו של העצם. 
 
משמע, שדין או סטטוס הלכתי/חוקי/משפטי אינו דבר נטורליסטי ופיזי שבחפץ, אלא יחס משפטי שלנו אליו. מה אתה חושב ? 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 שבועות

אין שום הכרח בזה. זה כמו סוגיית היזק שאינו ניכר (שהדוגמאות הן תמיד הטלת איסור בחפץ. דומני שבספרו של שי ווזנר יש דיון רחב על כך בשיטת הר”ש שקופ). זה פוגם בזהותו של החפץ אבל בממדים הרוחניים שלו ולא הפיזיים, ועל כך אין חובת השבה. למשל, תרומה שנטמאת היא בת אכילה כמו תרומה שלא נטמאה, רק אסור לאכול אותה. אז למה שתשלם על ההיזק אם החפץ משמש לאכילה באותה צורה ובאותה איכות? יש כאן רק גרמא לכך שלא תוכל לאכול אבל לא פגיעה בחפצא עצמו. נניח שהיית מורח לכה שקופה על כיסא, האם אתה חייב לשלם? זה ודאי שינוי בחפץ עצמו, אבל שינוי שלא מזיק לו.

EA הגיב לפני 4 שבועות

אה, אז אם הבנתי טוב, בעצם ז״א שאונטולוגי זה לא בהכרח ״פיזי״ אלא לכל הפחות ״ריאלי״, ודין הלכתי יכול להיות ריאלי אך לא פיזי אלא רוחני

השאר תגובה