תקפות נישואים אזרחיים מבחינה הלכתית

שו"תקטגוריה: הלכהתקפות נישואים אזרחיים מבחינה הלכתית
אהרון שאל לפני 2 חודשים

שלום הרב,
אני לומד כעת למבחן ברבנות בהל' חופה וקידושין. בשו"ע (אהע"ז כ"ו א' ברמ"א ובנו"כ שם) מתבאר שמי שאינו שומר תורה ומצוות, לא שייך אצלו הכלל 'אין אדם עושה את בעילתו בעילת זנות'. לכן אם גבר ואישה חיים יחד כזוג במשך שנים, ואפילו נישאו זה לזו בנישואין אזרחיים, אין דין האישה כאשת איש.
זה לשון הרמ"א: גוי שנשא גויה בנימוס הגוים וכן משומד שנשא משומדת בנימוסיהן ונתגיירו אח"כ אין כאן חשש קידושין כלל ומותרת לצאת הימנו בלא גט, אף על פי ששהה עמה כמה שנים אינו אלא כזנות בעלמא.
אנו יודעים שגם בין גויים קיימת מערכת זוגית, גם מבחינה הלכתית. הרי אחת מז' מצוות בני נח היא העריות, וגוי שבא על אשת חבירו חייב מיתה.
השאלה שלי, מדוע כאשר הנישואין אינם מעוגנים הלכתית נחשב הקשר 'כזנות בעלמא' כהגדרת הרמ"א? מדוע לא נאמר שגם אם אין כאן את הקומה ההלכתית, הקומה האנושית הכללית קיימת, והגבר והאישה ייחשבו כזוג ברמה הגויית לפחות? מדוע לא נאמר שכל שאין פרידה ברורה (גירושין אזרחיים) האישה נחשבת אשת איש שהבא עליה יתחייב מיתה?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

נכון. מעמדם הוא כשל ידועים בציבור או נישואי בני נוח. אמנם היה מקום לומר שאם היו רוצים למסד את הזוגיות היו נישאים כדין, ולכן אם לא נישאו אין להם בכלל מעד זוגי, אבל זה דוחק. כיום אנשים רבים לא רוצים להינשא כדין כי הם מתנגדים להלכה ולרבנות אבל כן רוצים למסד.
הקשר נחשב כזנות בעלמא רק לעניין זה שהיא אינה אשת איש ולא צריכה גט. אבל זה ודאי לא זנות שהרי אלו נישואי בני נוח רגילים. מה שייך לומר שזוהי זנות? אולי בין המשומדים זו זנות כי חיו ללא קידושין כדמו"י, אבל בין גוים ודאי שלא.
כמובן שזוגיות ללא קידושין לא מחייבת גט (בניגוד לדברי הרב דייכובסקי שרצה להגדיר נישואי בני נוח בעקבות הרוגטשובר ולחייב גט).
פרידה בנישואי בני נוח היא עצם ההחלטה להיפרד. ראה רמב"ם איש הל' אישות.

אהרון הגיב לפני 2 חודשים

תודה הרב.

בהמשך לנ"ל:

א. מתי נגדיר שבני זוג יהודיים נשואים בנישואי בני נח? מן הסתם הרף הגבוה ביותר של מיסוד הוא הרשמה ברשויות המדינה (מדינה זו או אחרת). אבל יש זוגות שחיים יחד תקופות ארוכות ללא רישום, וקיימת ביניהם הבנה שהקשר הוא בלעדי (שאסור לשכב עם אדם אחר). לעיתים הקשר הולך ומתהדק, מה שמתחיל כחברות הופך לזוגיות. מתי נגדיר את הקשר כנישואי בני נוח, לעניין שקיום יחסים עם האישה נחשב כחטא אשת איש?
ב. אם אמנם יש חטא אשת איש, האם העונש הוא מיתת בי"ד?
ג. מה"ד כאשר יש הסכמה בין בני הזוג שמותר לקיים יחסים עם אנשים מבחוץ, האם זה עוקר את הנישואים? או שנישואי בני נח ממשיכים להתקיים, בצד המצב שבו קיום היחסים עם אחרים מוגדר כחטא? והאם יש נפק"מ בין מצב שבו ההסכמה בין בני הזוג התקבלה מראש בעת הקמת הזוגיות, לבין מצב שההסכמה התקבלה אח"כ? והאם יש הבדל בין מצב שבו יש היתר גורף לקיים יחסים עם כל אדם, לבין מצב שבו ההיתר אינו גורף וכפוף לתנאים (כמו תנאי עם מי כן ועם מי לא)?
ד. אשמח שתציין לי מקור לדברי הרוגטשובר, ולדברי הרב דייכובסקי.
תודה רבה!

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

א. נכון. מיסוד ברשומות הוא ודאי הדרגה הגבוהה ביותר, אבל לא בטוח שזה הכרחי. אם כוונתם לחיות יחד כזוג זהו מיסוד של בני נוח כמתואר שם ברמב"ם.
ב. ודאי שלא. אין כאן איסור אשת איש ולא חיוב מיתה. זהו מושג אישות בסיסי שמחוץ לתורה. עונש המיתה והאיסור שמחייב אותו הם בעקבות הקידושין.
ג. על כך קשה לי לענות. אני משער שזה תלוי בנורמה המקובלת בעולם, שהרי זהו איסור מוסרי ולא הלכתי (אם כי יש לו השלכות הלכתיות: משעה שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות, ולחלק מהדעות לא מיטמא לה ולא יורשה, וגם אסור לקיים עמה יחסי אישות – גרושת הלב).
ד. אין תחת ידי. בטוח תוכל למצוא ברשת בהרבה מקומות.

אהרון הגיב לפני 2 חודשים

לגבי ב', חיוב מיתה על מי שנישאת בנישואי בני נח.
למה כתבת שאין חיוב מיתה, הרי בן נח נהרג על אשת איש, שנישאת בנישואי בן נח. האם לישראל הדין קל יותר, והוא נהרג רק על מי נישאת בנישואי ישראל?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

נכון מאד, אלא אם בי"ד של ישקאל יקבע עונש מיתה מחוץ להלכה. לגבי עונש לא נאמר "ליכא מידעם דלבן נוח אסור ולישראל שרי". וגזל ושאר עבירות בני נוח יוכיחו.

השאר תגובה

Back to top button