תרי גווני תערי אוקאם

שו”תקטגוריה: פילוסופיהתרי גווני תערי אוקאם
סיידלר שאל לפני 3 שנים

לרב מיכי שלום
אם נתקלתי בכמה מקרים להם יכול להיות הסבר אחד שמסביר את כולם או הסבר פרטי לכל מקרה – לפי התער עלי לבחור בהסבר היכול להסביר את כולם. עד כאן פשוט וברור. אך מה קורה במקרה שההסברים הפרטניים כבר קיימים? אתן דוגמא:
תוספתא בבא קמא פרק י’ יש כמה מקרים לגבי קניין גזל בשינוי שלא מסתדרים עם הגמרא בפרק ט’.
גמרא: עבדים והזקינו פירות והרקיבו משלם כשעת הגזילה
תוספתא: עבדים והזקינו פירות והרקיבו אומר לו הרי שלך לפניך
כדי להסביא את התוספתא ניתן להשתמש בתירוצים הקיימים בגמרא. שלגבי עבדים היא הולכת כשיטת רבי מאיר ולגבי פירות מדובר כאשר הם לא נרקבו מאוד. אך ניתן גם לתרץ תירוץ אחד האומר שבניגוד לגמרא התוספתא שמה דגש על האם האדם ביצע אקטיבית שינוי בחפץ (הסברה מקבלת חיזוק מדברי התוספתא “זה הכלל כל גזילה שהיא בעינה ולא שינה אותה מברייתה יאמר לו הרי שלך לפניך “). אך את ההסבר הזה אנו נזקקים “לחדש”.
אז אם אנו מתייחסים רק לשיקולי התער, האם יהיה נכון לתת הסברים קיימים אך פרטיים לכל מקרה או הסבר חדש היכול להסביר את הכל? גם אם לא תסכים לדוגמה הספציפית שהבאתי כאן עדיין אשמח לתשובה לשאלה העקרונית הזו.

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

עקרון התער זוכה ללא מעט ביקורות. לדוגמה, יש הטוענים שעקרון התער מוביל לשמרנות לא מוצדקת. מה שנראה לי פשוט הוא לעולם מה שאני חושב כעת, ולכן עקרון התער קורא לי פשוט להישאר בעמדתי. ההנחה כאן היא שפשטות היא עניין לא לגמרי מוגדר (ולא אובייקטיבי). מעבר לזה, עקרון התער משווה הסברים בעלי אותו תוקף, ומביניהם יש לבחור את הפשוט יותר. אבל לא ברור מתי ההסברים הם באמת בעלי אותו תוקף, והאם לזה יש מדד אובייקטיבי.  כך לדוגמה אפשר להציע לאמץ את המכניקה הניוטונית כי היא פשוטה יומר מזו הקוונטית או מתורת היחסות. אבל זו שטות כמובן, כי שתי התורות החדשות מסבירות יותר עובדות ותקףפות יותר, ולכןי ש לאמץ אותן למרות שהן הרבה פחות פשוטות.
לענייננו, אין קריטריון ברור לשימוש בעקרון התער, ולכן צריך להיזהר מללכת לפיו כשהמצב אינו חד משמעי. אם לדעתך ההסבר שלך נכון יותר והולם יותר את לשון התוספתא, אין סיבה לוותר עליו בגלל עקרון התער. וגם אם ההסברים הפרטיים קיימים (כלומר מסבירים עובדות אחרות שלא עומדות כעת לדיון) ניתן ואולי ראוי לאמץ אותם גם אם עקרון התער לכאורה שולל זאת.
בקיצור, עקרון התער אומר קח את מה שהכי סביר. אבל מה שהכי סביר הוא תלוי בך. ברוב המקרים העיקרון הזה לא מחדש הרבה. רק כשיש השוואה ברורה אולי המצב שונה (במקור אוקאם דיבר על כמה יישים ההסבר מניח, שזו השוואה כמותית ברורה ואובייקטיבית, אם כי גם שם יש לדון בנקודות הנ”ל).

Back to top button