אבן השתייה

שו"תקטגוריה: כלליאבן השתייה
א' שאל לפני שנה 1

היכן מבואר שאבן השתיה  היא מרמזת על שתית יין
שנית היכן מובא האימרה הנ"ל בשם החסידים "לעולם ה' דבריך ניצב בשמים" שלעולם דיבורי ה' נצבים ומקיימים  את השמים ואת הבריאה כולה, אך לא דיי בהם אלא רצה הקב"ה לתת את התורה שבהם יתקיימו וישכללו שמים וארץ עד לתיקון הגמור 
ושעשרת הדיברות הן שורש לכל התורה כולה

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני שנה 1

שלום רב.
זה עניין לחוקרים ואנשי אגדה. אבל ברור שכל זה הופיע עוד לפני החסידות. 
 
לגבי דברו של ה' שניצב בשמים, ראה בפרשנים על הפסוק הזה בתהילים. ברד"ק זה כבר מופיע ואני מניח שיש עוד.
 
דומני שהרמ"ע מפאנו עמד על ההקבלה בין עשרת הדיברות לעשרה מאמרות. כעת מצאתי עוד הרבה קודם: https://www.yeshiva.org.il/ask/83632
 
לגבי עשרת הדיברות שורש לכל התורה, ראה כאן (מהערה 24 והלאה): https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA#%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA

 

השאר תגובה

Back to top button