אונאת דברים

שו”תקטגוריה: הלכהאונאת דברים
שמואל שאל לפני 4 חודשים

הגמרא בבבא מציעא (נח:) מביאה דוגמאות של אונאת דברים, ובין היתר: אם היו יסורין באים עליו, אם היו חלאים באין עליו או שהיה מקבר את בניו, אל יאמר לו כדרך שאמרו לו חבריו לאיוב הלא יראתך כסלתך תקותך ותם דרכיך זכר נא מי הוא נקי אבד.
האם כאשר מי שהוא מסביר בפומבי שאסון כזה ואחר קרה בגלל עבירה פלונית הוא עובר משום אונאת דברים ? (מלבד העובדה שזה מגוחך וחסר תועלת)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

בפשטות כן, לפחות אם אומר זאת לאדם שנפגע בעצמו.

השאר תגובה