אוננות והוצאת זרע לבטלה בימינו

שו"תקטגוריה: הלכהאוננות והוצאת זרע לבטלה בימינו
אורן שאל לפני 11 חודשים

שלום הרב,
שמעתי על מחקרים שטוענים שהוצאת זרע מגינה מפני סרטן הערמונית. כמו כן ראיתי שכתוב ברמב"ם כך:

וכן כשיבעול, לא יבעול אלא כדי להברות גופו וכדי לקיים את הזרע; לפיכך אינו בועל כל זמן שיתאווה, אלא בכל עת שיידע שהוא צריך להוציא שכבת זרע כמו דרך הרפאות, או לקיים את הזרע.

אמרו חכמי הרופאים, אחד מאלף מת בשאר חולאים; והאלף, מרוב התשמיש.  לפיכך צריך אדם להיזהר בדבר זה, אם רצה להיות בטובה.  ולא יבעול אלא כשימצא גופו בריא וחזק ביותר, והוא מתקשה הרבה שלא לדעתו, ומסיח עצמו לדבר אחר, והקישוי כשהיה; וימצא כובד ממותניו ולמטה וכאילו חוטי הביצים נמשכים, ובשרו חם.  זה צריך לבעול, ורפואה לו שיבעול.

אם כן, נראה שגם לפי הרמב"ם יש צורך בהוצאת הזרע. אם כן, למה שלא יהיה היתר לאדם רווק להוציא זרע מידי פעם (שהרי לא מדובר בזרע לבטלה אלא לצורך כלשהו)? כעין מה שכתבת בשו"ת הזה. במיוחד בימינו שיש תופעה של רווקות מאוחרת ואדם יכול להימצא במצב של איסור הוצאת זרע שנים רבות. ועוד, שייתכן שאי הוצאת הזרע גורמת ליותר מחשבות מיניות.
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

בלי קשר לשאלה מה שוות קביעות רפואיות של הרמב"ם, במישור העקרוני יש איסור הוצאת זרע לבטלה, שלרוב הדעות הוא מדאורייתא. כדי להתיר איסור נדרש שיקול של פיקו"נ ברור וישיר, וכאן לא מדובר בזה. אם יש פעולה שיכולה להועיל או להזיק לבריאות זה לא יוצר מצב של פיקו"נ, אחרת היה איסור דאורייתא לאכול משהו לא בריא, לצאת לכביש, או לא לישון שש שעות כל לילה.
השיקול של הקושי הוא אכן נכבד ולא פשוט, אבל אין לי דרך להשתמש בו כדי להתיר. לכל היותר ניתן לומר שאם מישהו עושה זאת הוא קרוב לאונס.
השיקול של מניעת מחשבות גם הוא אינו מצדיק לעבור על איסור. לכל היותר יש כאן טיעון לאונס.

אורן הגיב לפני 11 חודשים

אבל בשו"ת שקישרתי אליו שמדבר על אוננות לצורך טיפולי מיניות לא מדובר במצב של פיקו"נ ובכל זאת אמרת ששם מותר.

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

נו? זה בדיוק מה שטענתי גם כאן. כשאתה מוציא זרע לשם הבאת ילד, זו מטרת הזרע ולכן זה מותר גם היכא שאינו אונס. זה הותרה. כשאתה מוציא זרע למטרה אחרת, צריך אונס כדי להתיר זאת, וגם שם זה אינו היתר לכתחילה אלא פטור מעונש.

השאר תגובה

Back to top button