אינטואיציה

שו"תקטגוריה: אמונהאינטואיציה
א.י.א שאל לפני 3 ימים

שלום וברכה.
בספרך המצוי הראשון הסברתה שיש שני דרכים להגיע לאמונה בה' א. אמפירי מדעי ב. לוגי פילוסופי וא"כ אין דרך להגיע לאמונה כמבואר שם ולכן הסברתה שיש חוש שלישי שהוא נקרא אינטואציה והוא מבין את הרובד העמוק של הדברים וכמו שאנחנו סומכים עליו לגבי מדע אותו דבר נסמוך עליו לגבי אמונה שיש ה' עכ"ד
שני הערות:
א. אין שום סיבה לעמיד שאינטואיציה זה הבנה יותר עמוקה לדעתי זה מאגר של שימור נתונים דהיינו יש הרבה דברים שאני יודע במשך תקופת חיי והמסקנות נשמרות שם וכל פעם שמגיע לפתחי שאלה על העולם או עובדה על העולם אני יודע במדויק את התשובה או את העובדה שתבוא אליי אני חושב שזה מתבטא הרבה אצל מי שיודע ללמוד ג"מ והחבר שלו אומר סברה לא נכונה והוא ישר אומר לו זה שטויות והחבר מבקש הסבר ואז צריך לחשוב כמה דקות וכו' אבל התשובה הראשונית באה מכך שאותו אדם שכבר מכיר את סגנון הג"מ וגבולות השיח יודע איזה דברים צריך ישר לשלול ובאיזה יש להסתפק וא"כ מה שייך לסמוך על אינטואיציה שכל לימודה הוא מהעולם על דברים שהם מחוץ לעולם
ב. גם אם נאמר כמוך לגבי אינטואיציה עדיין לגבי מדע יש לנו אינדיקציה מהעולם שהרי אמרנו תאוריה ומשהו זז אבל לגבי ה' הכל נשאר אותו דבר וא"ת שיש לנו אינדיקציה לגבי האינטואיציה שהיא עבדה על העולם אז אולי גם על שאר דברים כמו אמונה שיש ה' ליכא למימר הכי שהרי אינטואיציה לגבי העולם שייך טפי שכן יש נסיון וטעייה וכך מגבשים תאוריה עם האינטואיציה האינטואייציה היא לא הכל היא רק חלק א' משא"כ לגבי ה' שאין לנו שום אפשרות לגבש תאוריה על ידי טעייה ונסיון אלא זה רק אינטואיציה מה שייך לסמוך על רעיונות שלנו לגבי עובדות כמו  שיש ה'
תודה 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 ימים

אתה מתאר רק חלקית את דבריי. טענתי היא שהדרך להגיע לאמונה היא הפילוסופיה (ולא המדע), כלומר החשיבה ולא התצפית. יש דרך הלגיע אליה. האינטואיציה אינה דרך שלישית, אלא היא שעומדת בבסיס הדרך הפילוסופית.
עוד הסברתי שבניגוד למקובל שהאינטואיציה אינה אלא אוסף התובנות שצברנו מהניסיון, אני כופר בזה. זוהי דרך אלטרנטיבית לצפות בעולם (כולל באידאות). אם הכל היה נגזר מתצפית לא היינו יודעים כלום היום, כי יש המון דרכי הכללה מהנתונים שבידינו.

א.י.א הגיב לפני 3 ימים

א. לכאורה היא כן דרך שלישית כי היא לא מדעי אמפירי והיא לא לוגית לבד אלא אינטואיציה – לוגית
ב. לא כתבתי שאנחנו לומדים הכל מתצפית אלא אפי' לשיטתך שלומדים מאינטואיציה על מדע שאלתי איך אפשר ללמוד מהדרך שאנחנו לומדים על העולם לכך שנלמד שיש ה' הרי בעולם יש אותנו והעולם ויש אינדיקציה ממנו ולגבי ה' אין שום אינדיקציה זה רק אנחנו ותו לא מידי אז מה שייך ללמוד מהראש שלנו על עובדות מחוץ לעולם

mikyab צוות הגיב לפני 3 ימים

א. הסברתי מדוע לא. למה צריך לחזור על כך שוב ושוב? אם אינך מסכים – אז לא.
ב. ראשית, לא לומדים מאינטואיציה על מדע, אלא משתמשים באינטואיציה במחקר המדעי. אין שום מניעה להסיק מסקנות באמצעות האינטואיציה על מה שמחוץ לעולם, שהרי זה לא מתחיל בניסיוננו אלא בתובנות אפריוריות.
שים לב שגם כאן אתה שוב חוזר על עצמך. אם אתה מניח שהאינטואיציה היא רק אוסף תובנות מהניסיון אז אולי יש מקום לטענה שאין ליישמו מחוץ לעולם. אבל כתבתי שלדעתי אינטואיציה אינה זה, אלא היא תובנות אפריוריות (תצפית לא חושית, גם על אידאות, ולא רק על העולם שלנו), ואז שאלתך מעיקרא ליתא.

א.י.א הגיב לפני 3 ימים

אני חוזר בי כן כתבתי באות א' בשאלה בהתחלה שהכל מתצפית ולוגיקה והדרך להכריע היא כנראה סובייקטיבית אבל עדיין קשה גם לשיטתך כמבואר באות ב'

mikyab צוות הגיב לפני 3 ימים

מניח שנכתב לפני תגובתי האחרונה. זהו, דומני שסיימנו.

א. י. א הגיב לפני 3 ימים

זה גופא מה שאני לא מבין איך שייך ללמוד מאינטואיציה על עובדה אם אין לי שום אינדיקציה זה תאוריה בעלמא מה זה שונה מכל תאוריה חסידית?

mikyab צוות הגיב לפני 3 ימים

ועל כך בדיוק עניתי. אם אי אפשר ללמוד מאינטואיציות על עובדות, עליך לזרוק כל מה שאתה יודע על העולם. לאו דווקא אמונה דתית. למשל, מדע מבוסס גם הוא על אינטואיציה.

א.י.א הגיב לפני 3 ימים

ועל כך בדיוק גם אני [ הקטן] עניתי שזה נכון לגבי דברים שיש לנו אינדיקציה לגביהם שזה השלמה לאינטואיציה אבל על ה' ליכא בהאי אינדיקציה כלל וכמבואר לעיל בהתחלה ששאלתי באות ב' עי"ש היטב ודו"ק

mikyab צוות הגיב לפני 3 ימים

אתה חוזר משאלה אחת לאחרת וחוזר חלילה, כשעל שתיהן כבר עניתי בפירוש קודם. מיצינו.

א.י.א הגיב לפני 3 ימים

כרגיל

השאר תגובה

Back to top button