אמונה

אהרן שאל לפני 2 שנים

כתב הרמב\”ם בספר המצוות:
המצווה הראשונה היא הציווי שנצטווינו להאמין באלהות, והוא: שנאמין שיש (שם) עילה וסיבה, שהיא הפועל לכל הנמצאים.
וזהו אמרו יתעלה: \”אנכי ה\’ אלקיך\” (שמות כ, ב ודברים ה, ו).
 
1. מהי \”אמונה\”?
 
2. האם האמונה נוגדת את ההגיון כמו שמצטטים:  \”במקום שמסתיימת הידיעה מתחילה האמונה\”.
 
3. איך ניתן לצוות על אמונה, הרי כדי לקבל את הציווי צריך להאמין לפני כן שיש מצווה, כלומר הציווי הוא פרדוקס לוגי.
 
4. האם דנת בנושאים הללו בארוכה במקום אחר, ותוכל להפנות אותי?
 
5. אגב, האם ידוע לךמה מקור המאמר שהזכרתי \”במקום שמסתיימת הידיעה מתחילה האמונה\”?
 
תודה רבה!

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

זהו? אני מבין שאתה מצפה לקבל תגובה באורך של ספר.
אענה בקצרה:
אמונה היא ידיעה רגילה לכל דבר ועניין.
היא כמובן לא נוגדת את ההיגיון אלא להיפך. אי אמונה נוגדת את ההיגיון. בעצם האמונה היא גם תוצאה של שימוש בהיגיון וגם תנאי להיגיון.
אי אפשר לצוות על אמונה. כוונת הרמב”ם בעשה א צ”ע, וכבר עמדו על כך רבים.
בהקדמה לספר הראשו ןבטרילוגיה ובאמת ולא יציב ושתי עגלות.
פתגם עממי, מטופש כמובן. אני מכיר אותו בגרסה מעט שונה: במקום שנגמרת הפילוסופיה מתחילה הקבלה. ובגרסה הזאת זה אפילו נכון.

אהרן הגיב לפני 2 שנים

תודה.

היכן בדיוק בהקדמה בטרילוגיה אתה עוסק ברמב”ם הנ”ל? בחיפוש מהיר לא מצאתי.

לגבי הציטוט, הוא מופיע באבי עזרי בשם הגרי”ז בשם הגר”ח מבריסק (“חיוב האמונה מתחיל ממקום שכלה שכל האדם” – הל’ תשובה ה’ ה’). הציטוט שאתה הזכרת נכתב בשם ר”נ מברסלב (“במקום שחכמת הפילוסופייא מסתיימת שם מתחיל חכמת האמת שהוא חכמת הקבלה” – שיחות הר”ן רכ”ד).

שאלתי אותך לגבי הציטוט, כי ראיתי הרבה מצטטים אותו בשם הרמב”ן, אבל עד כמה שחיפשתי, לא מצאתי שיכתוב כך.

אהרן הגיב לפני 2 שנים

עוד דבר, מה כוונתך: “בגרסה הזאת זה אפילו נכון”?

אברימי הגיב לפני 2 שנים

אהרון,

בטרילוגיה, בשיחה הראשונה, יש עמידה על מושגים. מה זה אמונה? שכל רגש? ומשם תדרשנו.

את הגרי”ז יש לפרש שבמקום שנגמרת הלוגיקה מתחילה האמונה, ואז יש לדברים מעט פשר (וגם אז האמונה אינה סותרת את הלוגיקה, רק שלא מבוססת על הוכחה לוגית). ואם לא – אלו סתם דברים בטלים.

לגבי פרשנותו של מיכי למשפט במקום שנדמרת הפילוסופיה – ראה מה שכתב בעבר בעצכ”ח באשכול על קבלת הרמ”ק, הובאו הדברים גם במאמרו על ‘מהי חלות’ הערה 19.

אגב, דווקא הרמב”ן כותב להדיא שאמונה הווי ידיעה. לא ניתן להאמין מלי לדעת. ומכאן סתירה לאחדות הניגודים. אלא שסתירה לא מפריעה באמת לאחדות הניגודים, כידוע…

mikyab צוות הגיב לפני 2 שנים

אהרון, בהקדמה עסקתי במהותה של אמונה, לא בדברי הרמב”ם.

השאר תגובה