אמירה לגוי ביום ראשון כששבת אצלו

שו”תקטגוריה: הלכהאמירה לגוי ביום ראשון כששבת אצלו
אורן שאל לפני 4 חודשים

שבוע טוב הרב,
האם יש בעיה כלשהי באמירה לגוי לעשות מלאכה כלשהי על גבי האינטרנט כשיום ראשון אצלך ושבת אצלו? למשל נניח שיש משחק מחשב כלשהו באינטרנט ואני מבקש מהגוי לעשות פעולה כלשהי במשחק במוצאי שבת שלי ואצל הגוי עדיין שבת. האם יש בזה בעיה?
בברכה,

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 4 חודשים

תוכל לחפש ברשת. הפוסקים האחרונים עסקו בזה.
לדעתי לא. ראשית, יש שיטות שאמירה בחול לעשות בשבת אין בה איסור (אם זה נאסר מצד ודבר דבר ולא מצד שליחות לנכרי לחומרא. יש בזה סתירה ברש”י). שנית, מסברא כשאצלך זה חול והנכרי נמצא במדינה אחרת שבה זוהי שבת זה גרוע יותר מאמירה לנכרי בערב שבת לחלל שבת. הסברא נותנת שהיום הקובע הוא היום שלך ולא שלו (שהרי אתה זה שמחויב בשמירת שבת). יש לזכור שמדובר באיסור דרבנן (כנראה קל יותר מדרבנן רגיל), ולכן ספקו לקולא.
אם אתה נהנה מהתוצאות זה יכול להיחשב מעשה שבת וזה כבר עניין קצת אחר (אם כי גם כאן לדעתי יש מקום להקל).

השאר תגובה