אקזסטנציאליזם, פוסט מודרניזם והרב

שו”תקטגוריה: פילוסופיהאקזסטנציאליזם, פוסט מודרניזם והרב
פאפאגיו שאל לפני חודש 1

שבוע טוב!
אם אני מבין נכון, הסיבה שהרב לא מחבב את האקזסנציאליזם היא מפני- שהגם שפילוסופיה אינה מבוססת על תצפית אמפירית, בכל זאת אפשר לצפות בה ב’עיני השכל’ כלשון הרב (האמת שזה לשון הקדמונים), וע”כ היא לא סתם חוויה פסיכולוגית, משא”כ האקזסנציאליזם מבוסס רק על חוויה, ומשכך היא עניין לפסיכולוגים ולא לפילוסופים.
אך אני חושב שזה טעות: 1- נכון שהם מתארים תחושה נפשית, אך היא מבוססת על תצפית עקרונית בחוויה עצמה, ז”א אין זה סתם תיאור תחושתי, אלא אפיון עקרוני של ה’סובייקט’, ובכך הפכו אותו ‘לאובייקט’. וא”כ כמו שהרב סובר שאפשר לצפות באקסיומות אידאות ומשם לנתח מושגית ולוגית, כך גם את החוויה.
אני חושב שמה שמפריע לרב זה לא התיאור הפילוסופי שלהם את האדם, אלא הפתרון שהם מציעים שהוא שהאדם יכול ליצור בעמו את משמעותו. ובזה הרב טוען בצדק, שזה מלל פוסט מודרני רדיקלי שסובר שהאמת והמשמעות נגזרים מהאדם עצמו, ולא מחוצה לו. ואת זה יש לבקר כמו שיש לבקר את כל הפוסט מודרניזם הרדיקלי (שלא רק טוען שא”א להגיע למטא אמת, אלא שאין אמת, עכ”פ ערכית ואכ”מ), שמשמעות ואמת הנגזרים מהאדם עצמו, אינם אמת ומשמעות, אלא רק חוויות ונרטיבים (אומנם כבר שופנארהר טען שאין לאדם משמעות, בשונה מהוגים עד אז שטענו שגם אם המשמעות אינה דתית, בכל זאת היא או מוסרית או תבונית ועוד ורק על ידם האדם ממומש, אך הוא הציג זאת בניתוח של הפנומנה והנואמנה וע”כ הוא האמין במודל דואלי, בעוד האקזסטנציאליסטים מדברים בעולם מטריאלי, וככזה הם סתם סותרים את עצמם ואכ”מ).
2- אני חושב שלגופו של עניין יש לפילוסופיה האקזנסטנציאליסטית משמעות חשובה, מפני שהיא מצביעה (בניתוח אנליטי) שיש באדם סתירה קיומית מהותית (ולכאורה זה עצמו מראה שהאדם שונה מבע”ח ואפי’ אולי מוכיח שהוא דואלי, היות שיש בו סתירה מהותית בין קיום למשמעות ואכ”מ).
תודה רבה
 

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני חודש 1
  1. התבוננות באדם זו פסיכולוגיה מדעית. והתוצר הוא טענה פסיכולוגית ולא פילוסופית. וההערה השנייה שלך שהם סבורים שהאדם יוצר לעצמו את משמעותו היא ההוכחה לכך שאין בדבריהם פילוסופיה.

2. לא יודע לאיזו סתירה אתה מתכוון. אם יש סתירה אחד הצדדים לא נכון.

השאר תגובה