ביטול תורה

EA שאל לפני 5 חודשים

״מבטלים ת״ת לקרוא את המגילה״ ומקשים שקריאת מגילה זה גם לימוד תורה וא״כ לא ביטול תורה, ומתרצים אלא על כרחך שזה ביטול תורה באיכות (אבל לא בכמות). 
ראשית, לדעתי בכלל הקושיא לא מתחילה, מה שאני הולך לקרוא את המגילה זה כדי לצאת ממצות קריאת המגילה ולא מלימוד תורה מה זה קשור ! ושנית, הקושיא הגדולה באמת היא : למה ללכת לקיים מצווה אחרת זה נקרא ביטול תורה, הרי ללכת לעבוד לפרנסתי זה לא ביטול תורה ק״ו שללכת לקיים מצווה זה גם לא ב״ת ! מה דעתך ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

אין משיבין על הדרוש. ברור שאין כאן שאלה. זה סתם וורט. הפשט הוא שההליכה לקרוא מגילה היא ביטול תורה. עוזבים את ביהמ”ד והולכים לקרוא מגילה.
כאן לא מדובר בצורך אלא במצווה, ולכן יש חידוש שמותר לבטל תורה כדי לקיים את זה. יתר על כן, הרי עוסק במצווה פטור מן המצווה, ולכן היה צורך לחדש שכאן אין פטור.

EA הגיב לפני 5 חודשים

אה סתם וורט בסדר.
אין חידוש כי העוסק במצווה פטור מן המצווה זה רק אם המצוה אינה עוברת , וקריאת מגילה כן עוברת !
אבל כמו שאמרת אין משיבין על הדרוש

פוריםתיירע הגיב לפני 5 חודשים

יכול לקוראה ביחיד, ובמילא אינה מצווה עוברת.
זה שהולך לציבור בשביל עניין של פרסומא ניסא זה ביטול מצוות ת”ת של זמן ההליכה וההתכנסות ולבדוק אם הפראנצעס’ סבירים.. להתלבט אם להסתכן ולעלות עליהם וזכות האדמו”ר תגן.. או שמא לא…
הוי ביטול ת”ת טובא

השאר תגובה