בכור של ספק כהן וטריטוריה של מצוות

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיבכור של ספק כהן וטריטוריה של מצוות
נדב ימיני שאל לפני 12 חודשים

שלום רב,
זכור לי מהספר השלישי (אין לי את הספר כרגע, לאמת את זה), שיש למצוות טריטוריה, כך שלפעמים הם לא ידחו דברים למרות שהם ערך חשוב יותר (כנראה אני מנסח לא מדויק, סליחה).
המשנה ביבמות (צט:, ק:), כותבת שספק כהן לא חייב למכור את הבכור שלו לכהן אחר, אלא שירעה עד שיסתאב. זה מובן כי המוציא מחבירו עליו הראיה, אלא שהערוך לנר מקשה- יוצא שהוא מפסיד קדשים לכתחילה. הוא יכול להביא לאחר שיקריב אותו, ובמקום זה הוא מניח אותו שייפול בו מום. האם גם כאן יש לומר שפשוט התחום שם מצוות בכור לא כוללת הפסד ממון? (הערוך לנר עצמו העמיד את המשנה בצורה לא פשוטה)
תודה רבה.

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

ניתן אולי לנסח זאת גם כך. אבל דומני שכאן אין צורך לזה. לא מדובר בזכות של מישהו נגד זכות של מישהו אחר. הניסוח הפשוט יותר הוא שהכהן לא חייב למכור, והתוצאה קורית ממילא, אז הוא לכל היותר גרמא.

ישראל ישראלי הגיב לפני 12 חודשים

לא הבנתי. זו בדיוק השאלה- למה הוא יכול לתת לתוצאה של הפטור להגיע, ולא לפעול למען קיום המצווה. האם כוונתך היא שהחיוב של להקריב בכור הוא לא על הבעלים, אלא רק על הכהן שמביאים לו, וממילא הוא לא חייב לדאוג לזה שהקרבן יגיע? לענ"ד זה פחות מסתבר, כי מודלים כאלה יש במצוות שביד כל אדם לקיים ולכן אם חבר שלי מחלל שבת, אז אני לא מחוייב למנוע את זה, אבל במצווה שתלויה בי, והוא לא יוכל לקיים אותה אם אני לא אביא לו, לא נשמע סביר שהחובה היא רק עליו, ואני יכול להתעלם ממנה.

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

לא יענשו אותי אם לא אציל את חברי שבסכנה. ולולא הפסוק של "לא תעמוד על דם רעך" גם איסור לא היה בזה. ואין כאן שאלה של טריטוריה.

צ'ימי צ'ורי הגיב לפני 12 חודשים

אני מניח שהמשך המשפט הוא למרות שקיימת מצוות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם. לא נראה לי שזה דומה, כי שם כאמור זה יכול להיות ציווי אישי על כל אדם, כמו שאני לא צריך לדאוג שכל השכנים שלי שיאכלו מצות. מה ששונה כאן, זה שבהגדרת המצווה, אדם מביא לכהן את הבכור, אז הבעלים הוא גם חלק מהמצווה.
אבל טוב שהזכרת את לא תעמוד על דם רעיך, שזו השאלה המקורית שרציתי לשאול. הגמרא (סנהדרין עג) מצריכה את הפסוק "לא תעמוד על דם רעך" מעבר לדין של אבידת גופו בשביל בשביל לחייב אותו לשכור פועלים. מדוע החיוב של השב תשיב ולא תוכל להתעלם לא מספיק בשביל לחייב אדם להוציא עליו ממון? האם זה גם דוגמא של אותו עיקרון?
תודה רבה.

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

בהחלט

ההוא גברא הגיב לפני 12 חודשים

שמח לשמוע. חייב להוסיף תודה רבה על הטורים שלך ועל הספר השלישי, שפיתחו ממש את החשיבה שלי. וכן על ההיענות שלך לכל השואלים, זה ממש עבודת קודש, שמאדירה תורה בישראל. אתה מספק תשובות בהירות שקשה למצוא להם מקבילות טובות. תודה רבה.

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

בשמחה.

השאר תגובה

Back to top button