בני מלכים

נור שאל לפני 3 שנים

בגמ' מובא מעשה באדם שהוריד את כיסוי הראש של האשה וחייבו רבי עקיבא משום ש'כל ישראלל בני מלכים'.
אותה אשה הורידה את כיסוי הראש כדי להרויח כמה פרוטות.
מה ההסבר בשיטת רבי עקיבא [ועוד], הסבר מטאפיזי, נגד המציאות??

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא הבנתי את השאלה.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אולי הבנתי כעת: אם לאותה אישה לא היה איכפת אז מדוע הורדת הכיסוי מחייבת עונש?
זה יכול להיות למען חינוך הציבור למקרים אחרים. וגם אולי אותה אישה עצמה אכן נפגעת, ומה שעשתה זאת בעצמה זה כדי להרוויח את הכסף. דומני שהתייחסתי לשאלה הזאת במאמר על כיסוי הראש לפי הרב משאש.

נור הגיב לפני 3 שנים

כן. לזה התכוונתי.
ההתייחסות במאמר הוא על האיסור שבדבר, [ועל הבושה שכתוצאה מכך],
אך בנידו"ד אין לאשה זו כלל בושה, גם אם מתביישת, העונש לא יכול להיות יותר מהפרוטות שלמענם הסכימה מרצונה להוריד את כיסוי הראש.
בב"מ הגמ' מביאה כמה דעות ש'כל ישראל בני מלכים'- רבי ישמעאל ור"ע שאין בע"ח גובה בגד יקר אף מעני שאין דרכו בבגדים אלו, ור"ש שאומר שמותר לסוך שמן ורד כי זה לא מוכח שלרפואה עבדי [כי דרכם לסוך בחול], והשיטה שאולי הכי ורשב"ג שטוען שלוף אינו מוקצה כי כולנו בני מלכים שמגדלים עורבים,

זה נראה ויכוח בין מי שעוצם עיניים וטוען בסגולת הנפש היהודי, לבין מי שמביט על המציאות וטוען- עובדה שאתה טועה!

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לא נכון. בוודאי שיכולה להיות לה בושה. יתר על כן, הבושה אינה בגובה הפרוטות בלבד: וכי לא שאני לך בין הבושה שלה בפני אדם אחד בחדרו שלו לבין הורדת כיסוי ראשה לעיני כל ישראל כחלק ממהלך של ביוש. מה לא ברור כאן?

נור הגיב לפני 3 שנים

'לעיני כל ישראל', מנין לרב?!
וכשהיא הורידה בעצמה את הכיסוי ראש הרי 'העמיד עליה עדים', ולא היתה לבד?

גם בייש אותה יותר ממה שביישה את עצמה, זה עדיין רחוק מ-400 זוז.

גם אם תדחה את ההוכחה ממה שביישה את עצמה עדיין זמופרך שאשה פשוטה התביישה בשווי 400 זוז, גם בשאר המחלוקות, לדוג' במה שר"ש אומר שלוף אינו מוקצה כי לעשירים יש עורבים וכל בנ"י עשירים- זה משונה ביותר.

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אנחנו מבזבזים את זמננו.
ראשית, אתה לא יודע עד כמה ובפני כמה היא פרעה את ראשה בעצמה. אתה לא יודע האם הלחץ של הצלת השמן גרם לה לכך. אתה לא יודע בפני כמה פרע לה ההוא את שערה. ומעבר לכל זה, ר"ע אומר שלה מותר לחבול בעצמה אבל לאחרים אסור. כלומר גם בהנחה שמבחינתה זה לא בעייתי, אובייקטיבית יש כאן נזק גדול ולה מותר להזיק לעצמה.
כמובן שייתכן גם שמדובר בעניין חינוכי ולא פיצוי רגיל מעיקר הדין (אבל לא כן פשט הסוגיא).

הקשר לשאר המקומות של בני מלכים לא ברור לי. כל מקום לגופו.

נור הגיב לפני 3 שנים

1לא נראה שמדובר שהנזק באמת היה כ"כ משמעותי והיא הסכימה בשביל כמה פרוטות, והסברא החינוכית היא אפשרית אבל לא מוזכרת בדברי אפ אחד מהמפרשים

2 אם א"א לשאול מכל המקומות, אני שואל מר"ש שמתיר בלוף, שנ"ל שמשם הכי קשה.
[ר"ש מתיר לטלטל לוף בשבת מפני שהוא מאכל עורבים ובנ"י לא מקצים דעתם מלוף כיון שבנ"י הם בני מלכים, והם רוצים להאכיל את עורביהם בלוף, יש לרב הסבר?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

אביי בסוגיית ב"מ הביא "שיטה", וכידוע שיטה (שהיא דרכו של אביי) מונה דינים שונים (שבד"כ אינם להלכה). אבל אין קשר הכרחי ביניהם. ראה בראשונים על השיטה בסוכה ז ע"ב לגבי סוכה דירת קבע ועראי. תראה שם שאין בהכרח קשר בין הדינים. גם כאן מדובר על דיני מוקצה שבהם די בכך שחזי לעורבים כדי להתיר מוקצה. ואפילו מהסברא הרחוקה שבני מלכים מגדלים עורבים די בזה כדי שלא יהיה מוקצה. אין שום הכרח להשוות את זה לשאר המימרות של בני מלכים.

נור הגיב לפני 3 שנים

תודה רבה.

השאר תגובה

Back to top button