בעניין מיגו להעמיד טענה שקרית

שו"תבעניין מיגו להעמיד טענה שקרית
חסוי שאל לפני שנה 1

תוספות בריש בבא מציעא בדיבור המתחיל וזה נוטל רביע מביא את שיטה שסוברת שבמקרה שאדם הודיע ששטרו פסול ולולא שאמר זאת השטר היה מתקבל אין כאן מיגו שיכל לשתוק כיוון שמיגו זה להעמיד הטענה הראשונה שהיא אמת וכאן הטענה הראשונה היא שקר שהרי באמת השטר מזוייף ואתה בא להעמיד שטר מזוייף מיגו שיכלת לשתוק וזה לא מיגו                                                                                                                                                וקשה לי שלמה זה נקרא שאני בא להעמיד על ידי מיגו טענה של שקר הרי עיקר טענתי זה לא שהשטר אמיתי אלא שטר זה היכי תמצי להוכיח שאני נאמן ואם כן מה שאני בא להעמיד על ידי המיגו זה לא להעמיד שהשטר יועיל בשבילי אלא להעמיד על ידי מיגו את נאמנותי ואם כן יוצא שאני מעמיד על ידי המיגו דבר אמיתי שזה נאמנותי ומדוע תוספות כותב שמה שהמיגו בא להעמיד זה את השטר וממילא כותב שמעמיד דבר לא נכון

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

הוא מביא ראיה מגחין ולחיש שלא אומרים מיגו כשטענתך הנוכחית היא שקר (אפילו כשהיא מובאת לתמוך בטענה שלדבריך היא אמיתית). אדם שמייצר לעצמו מיגו על ידי שקר אין לו מיגו, למרות שהמיגו הוא טוב.
בביאור הדבר ניתן להעלות כמה אפשרויות. הרי שתיים: 1. זהו קנס נגד שקרנים (שלא יהיה חוטא נשכר). 2. אם מוכח אפילו לדבריו שהוא שקרן אין מעמד לראיות שכעת במקרה הוא דובר אמת.

השאר תגובה

Back to top button