ברכה על מצוות מעקה

שו”תקטגוריה: הלכהברכה על מצוות מעקה
דביר שאל לפני 2 שנים

שלום הרב!
כתשובה לשאלה למה יש מצוות שאין עליהם ברכה, הפוסקים כותבים שעל מצוות שכליות שלא נתבדלנו מהגוים על ידם אין לומר “אשר קידשנו במצוותיו” (הרב הביא דעה זאת במאמר “מבוא כללי, ויסודות הלכות צדקה”).

אם כן אז למה לברך על בניית מעקה? שהרי היא מצווה שכלית מובהקת?

החזון איש, בליקוטי חו”מ, כתב שמצוות מעקה היא לא שכלית משום שכשאדם עולה לגג הוא נזהר יותר והיה חושב שאין צורך במעקה, אך קשה לקבל את הסברו משום שאדם שלא בונה מעקה נחשב בעיני העולם למסכן את בני משפחתו.

א. למה לברך על מעקה?
ב. האם הרב מכיר עוד מצוות שכליות שמברכים עליהם?

תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

הברכה על המעקה היא במחלוקת הרמב”ם והרוקח. לרוקח לא מברכים (אמנם לשיטתו זה מפני שעיקרה הוא לאו ד”לא תשים דמים בביתך”).
אני לא זוכר את ההסבר על הברכות על מצוות שכליות. אגב, הגויים לא מצווים על מעקה (למרות שבפועל הם כנראה יעשו זאת). יש לדון האם הטעם שהזכרת חל כאן או לא.
הטעם הזה נסתר מכמה מקומות. לפי זכרוני, הרשב”א בתשובה מדבר על ברכה על צדקה ומצוות שבין אדם לחברו ונזקק לטעם אחר (שאולי העני לא יקבל).
בכל אופן, מי שיסבור שיש ברכה על מצווה שכלית כנראה לא יקבל את הנימוק הזה. אין הכרח לפה או לשם.

השאר תגובה