בשר בחלב חידוש הוא

שו"תקטגוריה: עיון תלמודיבשר בחלב חידוש הוא
א.מ. שאל לפני 3 שנים

הגמ בפסחים מד,ב בשר בחלב חידוש הוא ומאי חידוש אילימא דהאי היתרא והאי היתרא וכו’ אלא דאי תרו ליה כולי יומא וכו’ והלכך לא גמרי’ מיניה טעם כעיקר. 
ומפרש”י חידוש הוא – דבר תימה הוא שאינו מצוי בינינו לא גמרי’ חומרא דידיה בשאר איסורין.

לא הבנתי מה החידוש הגדול בדבר שהיה מותר קודם ו'פתאום' נאסר, מה הענין הגדול? בודאי שיש לזה טעם והגיון מסוים, בדיוק כמו שתקרובת ע"ז למשל הייתה מותרת ונאסרה כיוון שהוקרבה לע"ז.

אז בר"מ במו"נ מבאר הטעם משום כמרי ע"ז והחינוך משום לתא דכלאים. לא שזה מניח את דעתי.. אבל למה זה יותר טוב מההסברים למה לא לאכול חמור?

(השאלה הקודמת נשלחה בטעות באופן לא גמור)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

הגמרא עצמה דחתה את הסברא שחידוש הוא מפני שהיה מותר ונאסר. אז מה השאלה?
למסקנה החידוש הוא שנאסר רק בדרך בישול ולא בשרייה, אף שאם היה תלוי בטעם גם שרייה הייתה אוסרת.
אגב, תוס' מביא שבחולין קח נחלקו אביי ורבא האם יש חידוש בבשר בחלב.

השאר תגובה

Back to top button