גולגולת.ית

שו"תגולגולת.ית
גולם שאל לפני 11 חודשים

https://rotter.net/forum/scoops1/752736.shtml#9
מה דעת רבנו שליט\\\\\\\'\\\\\\\'א על החומרא החדשה של אנשי הפוגרס (לרפו\\\\\\\'\\\\\\\'ש)?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

אמן (בהנחה שזה לא פייק)

ירחמיאל הגיב לפני 11 חודשים

זה מכבר אני תמה מה עושים הורים פרוגרסיבים כאשר נולד להם משהו. הם לא יכולים לומר נולד לנו בן ולא נולדה לנו בת, הם לא יכולים לדבר, לא על התינוק ולא על התינוקת, שהרי חס מלהסליל לנישום את מינו. כך שעד שהנ"ל אינו מגיע לגיל 8 ומחליט מדעתו אם הוא זכר או נקבה ההורים אינם יודעים אם יש להם בן או בת.
איך הם מסתדרים עם זה?
הם גם לא יכולים לקנות לו בגדים וכלים בצבע כחול ולא בצבע ורוד, מהטעם הנ"ל. כנראה הם מלבישים אותו בצבע אפור בלבד.
אבל הבעיה הגדולה היא ברית מילה, לאלה מהם שמקפידים על כך.
הרי אם יתברר שמדובר בנקבה, אגלאי מילתא למפרע שלא היה מקום לעריכת ברית, ומה עושים בפועל כשהילוד מגיע לגיל 8 ימים?
ושמא י"ל שהסנהדרין הפרוגרסיבית דורשת 'שמונה ימים' – שמונה שנים, שהרי יש בתורה ימים שהם שנים.
אם כן, על מנת לערוך ברית מילה נדרשים שני תנאים: א. הנישום יגיע לגיל 8 ויחליט שהוא זכר. ב. יש מה למול.
אם הוא החליט שהוא זכר אבל אין את מה למול, או שיש את מה למול אבל הוא החליט שהוא נקבה, אין מקום לעריכת ברית מילה. ובלצ"ג.

גולם הגיב לפני 11 חודשים

מי אמר שברית זה רק לזכרים(אם יש בכלל דר כזה זכרים) ברית זה עם יש מה למול

טירגיץ הגיב לפני 11 חודשים

גולם, אנדרוגינוס נחשב רק ספק חייב מילה.

ירחמיאל הגיב לפני 11 חודשים

מפורש בתורה:
בראשית פרק יז, י
הִמּוֹל לָכֶם כָּל זָכָר

ממה נפשך יש למולו הגיב לפני 11 חודשים

נראה שממה נפשך יש למולו, שכן אם הוא יבחר להיות זכר – הרי נצטוינו למולו, ואם יבחר להיות נקבה – הרי לא ראוי שתהיה לה ערלה.

אלא שיש להסתפק אם מותר לברך על המילה ולמולו.ה בשבת, מכיוון שרק בעתיד יוברר למפרע אם הוא מצווה במילה, ובדאורייתא הרי קיימא לן דאין ברירה, ולפיכך נראה שיש לדחות מילתו ליום חול ולמולו בלי ברכה. והנלע"ד כתבתי.

בברכה, הרב.ה הרב-מיגדרי.ת דק"ק פיוצ'ר פרוגרסיב

ברם, יש לדון גם לגבי מילתו.ה ביום חול, שהרי ייתכן שבעתיב יבחר להחשיב יום זה כשבת, ונמצא שיש כאן 'ספק חילול שבת', ואולי יש להקל משום 'ספק ספיקא לחיוב', שהרי שמא הוא זכר ואת"ל נקבה הוא, דילמא הוא חול. וצ"ע

ואולי יש לדחות את המילה עד שיגדל, שכן אם יבחר להיות אישה, הרי קיי"ל ש'זכות האישה על גופה' ואין למולה ללא הסכמתה 🙂

בברכה, הרהר"מ דקקפ"פ

השאר תגובה

Back to top button