ג'ון נאש ומצווה ועושה

שו”תקטגוריה: הלכהג'ון נאש ומצווה ועושה
הדס שאל לפני 2 חודשים

א.בסרט נפלאות התבונה בנוסף על דמות הג’ינג’י איתו הוא משוחח יש  דמות של ילדה מדומיינת.לאורך זמן הוא מבין שהיא לא גדלה,ולכן הוא מבין שהיא לא קיימת.
 
ב.האם ילדות בנות 12 הופכות למצוות ועושות? הרי יש פטור לנשים ממצוות(שהזמן גרמן) למה אישה מתכוונת כשהיא מברכת אשר קידשנו במצוותיו?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

א. אני מבין שכוונתך לומר שהיו לו אינדיקציות אובייקטיביות לכך שהוא טועה? איני יודע מה היה אצל נאש במציאות.
ב. לא הבנתי את השאלה. כוונתך שבגלל שעד גיל 12 אין חיוב אז כל המצוות הן בגדר זמן גרמן? ברור שזה לא נכון כי עובדה שנשים כן חייבות במצוות שלא הזמן גרמן. אבל זו לא רק גזיה”כ מיוחדת. מצווה שמתחילהבגיל מסוים ומשם ממשיכה (כמו מילה למשל) לפי כמה ראשונים לא נחשבת זמן גרמה. ובכלל,כל המצוות החלו במעמד הר סיני, אז הן נגרמות מהזמן ההיסטורי.

הדס הגיב לפני 2 חודשים

א.בשיעור מחשבת ההלכה דיברת על האפשרות לנווט אינטלקטואלית לאמת העובדתית למרות שהחושים והרגשות מכוונים הפוך.ג’ון נאש כדוגמא.אמרת שאתה לא זוכר איך הוא הגיע למסקנה שהוא הוזה.
העניין עם גיל הילדה המדומיינת הוא המפנה בעלילה.
ב.אם אשה עושה מצווה שהזמן גרמה ומברכת אשר קידשנו במצוותיו וציוונו,האם היא מצווה אך פטורה,האם היא לא מצווה
זו ברכה נכונה?

Back to top button