גזל

EA שאל לפני 5 חודשים

שאלה הלכתית : האם מותר להשתמש בחפץ של חבר שלי בלי לבקש ממנו רשות (מסיבה x או y) אבל אני יודע שהוא יסכים ? אין גזל בזה ? 
נ״מ למדנית : אם מותר, אפשר לומר שבמציל עצמו בממון חבירו מותר לו לקחת גם לשיטת רש״י כי הוא יודע שאם יבקש מבעל החפץ ודאי שהוא יסכים ?
(ולפ״ז המקרה היחיד שלרש״י יש באמת איסור במעבמ״ח הוא שהוא לא יודע אם חבירו יסכים, וק״ו אם יודע שהוא לא יסכים)

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 5 חודשים

ודאי שמותר אם החבר מסכים. למשל בחפץ של מצווה יש אומדנא שאסם מסכים ולכן מותר להשתמש בלי רשותו (ניחא לי לאיניש דתיעביד מצווה בממוניה). ואכן גם בהצלת עצמו זהו הדין. אם החבר מתנגד לכך זהו הדיון. לחלופין, אם לדעת רש”י לא צריך לשלם לחבר על השימוש (יש לדון בזה) אז אולי הוא מתנגד שאשתמש בלי לשלם.

השאר תגובה