גזענות ביהדות ויחסה לגוים

שו"תקטגוריה: כלליגזענות ביהדות ויחסה לגוים
שואל שאל לפני 7 שנים

בהזדמנות אשמח לדבר איתך כמיסת יכולתך על "הגזענות" לכאו' ביהדות. 
עדיין לא קיבלתי תשובה משביעת רצון לעצמי (וודאי שאם כך, איני יכול להסביר לתלמידיי)
את יחס ההלכה וההגות לגוי.
ברור לי שהעולם היהודי אינו שוויוני, בניגוד למתייפיפים כיום להציגו כן, אך עדיין צריך לי עיון גדול. לכשתיפנה נשנה בס"ד.

השאר תגובה

1 Answers
מיכי צוות ענה לפני 7 שנים

אשמח מאד לשוחח. דווקא עסקתי בכך. אם תרצה, על הלכה ומוסר (מודל קצת קיצוני) ראה קצת כאן.
 
על היחס לגוי ראה מאמרי באקדמותמעבר לזה אני כותב כעת טרילוגיה שמציעה תיאולוגיה יהודית עדכנית, ושם אני מטפל ביחס לגוי וביחס בין הלכה למוסר בכלל. לדעתי אין לגזור מההלכה יחס גזעני לגויים, וזו לא אפולוגטיקה. ראה ב"ק לז שהגויים אבדו את זכויותיהם משלא שמרו שבע מצוות בני נוח. ומשמע מכאן כדברי המאירי שנדונו במאמרי הנ"ל. ויש להאריך בזה עוד.

ברוך דוד הגיב לפני 3 שנים

שאלה
תמוה לי למה הדפיסו באמת בהתלמוד (ושא"ס) דברים שמורים זלזול וכיו"ב כלפי הגוים, וכי לא ידעו ש"ישוב הדבר לנשכנו"??? ובאמת כבר בשנת ת"ס הדפיסו הספר "התגלות היהדות" באשכנזית ואחר כך קצור בבריטית והוא אנציקלפידיה של כל הדברים הרסיתים שבתלמוד ושא"ס. וזה היה אבן הפנה לאויבינו מאז והלאה ובפרט ברשע האשכנזי האחרון אשר בנה מערכה מדברים זרים שבתלמוד כנודע, ובאמת כמעט אי אפשר להשיב תשובה נכונה להם אם לא שנאמר שהתלמוד קאי דוקא על הפראים כמ"ש המאירי עכ"פ כמה צרות ושחיטות סבלנו הגם שבלאו הכי שנאו אותנו מ"מ נתביישנו ביותר מדברים אלו והוצגנו ללעג ולקלס. עכ"פ הדברים שאינם נוגעים להלכה היה להם להשמיט ולא רק המאמרים אודות אותו האיש רק כל הדברים השופכים בוז וקלון על הגוים וכו'.

השאר תגובה

Back to top button