דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין ?

שו”תקטגוריה: הלכהדברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין ?

עוד מהסעודה אצל הגר”א נבנצל בשמח”ת.
הגיע 1 וסיפר ששמע בכנס כלשהו לרפואה והלכה מאיזה פרופ’ שר’ שלמה זלמן אויערבך אמר לו על ר’ ישמעאל כה”ג שלקח את ראש חבירו שנערף ובכה אי הלשון וכו’…
הרי היה כה”ג ואיך נטמא למת ?
והשיב: שכנראה היה לרומאים סוג של נימוס של משאלה אחרונה וכדומה… וכשראו שר’ ישמעאל מתעסק עם הראש וכו’ הניחו לו עד שיסיים, ופיקוח נפש אף של חיי שעה דוחה איסור טומאת מת לכהונה.
ומזה לומדים כמה צריך להתאמץ להציל חולים אף חיי שעה וכו’.
הגר”א נבנצל אמר שלדעתו זה היה בבית ומשמת המת וכל הנמצאים שם נטמאים בטומאת אהל אין איסור להוסיף טומאה ולכן אין בעיה בלקיחת הראש [ר’ ישמעאל היה כפוי להישאר בבית שבו הורגים הרומאים] ואדרבא מעורר יותר להספד טוב.
 
מי צודק, הרב או תלמידו ?
   או 2 ?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

שוב פלפולים?
יש מקורות טובים יותר ללמוד את הערך של חיי שעה.

השאר תגובה