דיבור לצורך בחזרת השץ

שו”תקטגוריה: הלכהדיבור לצורך בחזרת השץ
איתן שאל לפני 2 חודשים

שבוע טוב הרב
במהלך חזרת הש\”ץ בשבת (מניין רחוב בו עוברים אנשים רבים) עבר אדם מבוגר, נראה בודד וגלמוד למדי. כשעבר על פני, ברכתי אותו בברכת שבת שלום. סיכוי סביר מאוד שאני היחיד שברך אותו ובכלל פנה אליו באותו יום (ואולי בכלל בימים האחרונים) ואני בטוח שעצם ההתייחסות אליו עשתה לו טוב ושימחה אותו מאוד.( אני חושב שברורה החשיבות של פניה לאדם כזה \”שקוף\”)

  1. מה עמדתך בנושא ? כמובן תוך ההתייחסות לנושא הדיבור בחזרת הש\”ץ.
  2. במידה ואתה סבור שאין כל בעיה בפניה לאדם כזה בחזרת השץ, האם היית אומר אותו דבר על פניה אל אותו אדם ב \”קדושה\” או פרשיית \”שמע\” ? 
  3. ככלל, עמדתך ההלכתית בנושא- האם יש מקום למעשה \”חסד\” כלשהו או למצוות שבין אדם לחברו (שהם לא פיקוח נפש כמובן), בזמן שאני עסוק במצוות שבין אדם למקום/תפילה ? האם ע\”פ תפיסת עולמך קיימת מציאות בה ההלכה נדחית ע\”י המוסר האנושי הבסיסי במקרה בהן הן מתנגשות ? תודה

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

אי אפשר לענות על שאלה 3 באופן כללי. דיבור בחזרת הש”ץ אינו בעייתי ולכן שם כמובן אין בעיה לעשות זאת. אבל במקרה אחר צריך לשקול את עוצמת הצורך מול חומרת האיסור, והאם אין פתרונות אחרים. כמו”כ לא תמיד התרשמות חיצונית שלך משקפת את האמת.
בלי  מידע נוסף, לדעתי אין שום היתר לעשות זאת בקדושה או בק”ש.

אש הגיב לפני 2 חודשים

האם לדעת הרב אין בעיה כלל לדבר בחזרת הש”ץ? האם אנו לא מחוייבים מחמת סמכות חכמים ואף שבטל הטעם לא בטלה התקנה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

התקנה היא לעשות חזרת הש”ץ, אבל אין כאן מה לצאת ידי חובה. אז למה שהדיבור יהיה אסור? כל היותר יש כאן עניין של כבוד לתפילה ולמעמד אבל לא איסור.

אש הגיב לפני 2 חודשים

האם המדבר צריך לוודאות שיש לפחות תשעה אנשים בלעדיו שמאזינים לחזרת הש”ץ או שזה לא מעכב?

EA הגיב לפני 2 חודשים

וכי אישתמיטתיה מהרב את מה שכתוב בשו״ע או״ח קכד,ז ״מי ששח חוטא וגדול עוונו מנשוא״ ??
אולם, טענתך שכיון שאין כאן מה לצאת ידי חובה אז מותר לדבר, היא די חזקה. והאמת היא שעכשיו בגלל זה אני תוהה למה באמת אסור לדבר בחזרת הש״ץ ?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

איני מכיר צורך לוודא שכולם מקשיבים. יש עשרה נוכחים ולכן יש מניין.
לא אשתמיטתי כלל ועיקר. עוונו גדול זה בדיוק אומר שאין כאן איסור הלכתי. בשו”ע לא ממש מקפיד על הבחנה בין הנהגה טובה לאיסור הלכתי.

אש הגיב לפני 2 חודשים

השו”ע (סימן קכד, ד) פוסק שעל כל הקהל לשתוק ולכווין בברכותיו ולענות אמן ואם לא עשו כן קרוב הדבר שהברכות הם לבטלה וכל אחד יראה עצמו כאילו אין תשעה בלעדיו ויכווין בברכות. האם לא רואים שלדעת השו”ע המשמעות של מניין דווקא שקשובים ועונים אמן על הברכות ולא די בעצם נכוחותם?
בסופו של דבר אם המדבר עוונו גדול מנשוא קשה להגדיר את המניעה מדיבור רק כהנהגה טובה שנשמע כאילו עדיף לא לדבר אבל זה בסדר גם לא להקפיד על כך?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

ראה מג”א סק”ח בשם הרמ”ע מפאנו שדי בעניית אמן על סוף הברכה. וכן מוכח מס”ג בשו”ע לגבי המאריכין בתפילתם שאין צורך לחכות להם, וכן לאדם חשוב. וכן התירו שם אמירת תחנונים וללמוד בעת חזרת הש”ץ. אם היה צורך לצאת יד”ח, לא אמור להיות הבדל בין אמירת תחנונים או לימוד לבין דיבורי חולין.
אמנם לדעתי בפשטות אין בכלל צורך לצאת ידי חובה בברכות הללו. חזרת הש”ץ צריכה להיאמר בעשרה אבל הם לא אמורים לצאת יד”ח בברכות כי אין עליהם חיוב, אלא אם הם לא יודעים תפילת לחש בעצמם כדכ’ בס”א שם.

אנא הגיב לפני 2 חודשים

“עוונו גדול זה בדיוק אומר שאין כאן איסור הלכתי.”

אדרבה אם עוונו גדול משמע שעשה איסור… אשמח לביאור, כי לא הבנתי.

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

כשיש איסור הלכתי אני מצפה שהשו”ע יכתוב שאסור וזהו. די בזה כדי למנוע אותי מלעשות כן. כשהוא כותב עוונו גדול נשמע שהוא בא להמריץ אותנו לנהוג כך למרות שאין איסור הלכתי. עונש ועוון קיימים גם מחוץ להלכה, למשל בעבירות מוסריות ולפנים משורת הדין.

ועל אותה דרך הגיב לפני 2 חודשים

והשתא דאתינן להכי ש’גדול עוונו מנשוא’ בא ללמדנ ושאין בזה איסור הלכתי – האם גם דברי קין ‘גדול עווני מנשוא’ מלמדים שאין ברצח איסור הלכתי? 🙂

בברכה, הפוך על הפוך

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

בהחלט. אצל קין עוד לא היה האיסור ההלכתי. זאת למרות שההערה מופרכת מיסודה.

אנא הגיב לפני 2 חודשים

מה זה באמת משנה אם זה אסור מבחינה הלכתית או מוסרית. סוף סוף זה אסור??

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אתה מדבר על הדיבור בחזרת הש”ץ? לא מדובר על מוסר אלא על יחס ראוי לתפילה. אבל בכל אופן זה משנה מאד, כי אם יש שיקול מוסרי לדבר אז יש מקום לומר שדוחה את האיסור המוסרי לא לדבר.

השאר תגובה

Back to top button