דם במי רגלים

שו”תקטגוריה: הלכהדם במי רגלים
יצחק שאל לפני 2 חודשים

בסימן קצא הטוש”ע מביא את דיוני התנאים ופרטי הדינים של מי שראתה דם במי רגלים, כשכל הדיון מבוסס על הספק שמא מי האגלים הצטברו ועלו למקור, והביאו עמם דם נדה. לפי הידע הרפואי כיום ברור שהמציאות שונה, והחשש שדם במי רגלים בא מהמקור הוא רחוק מאד עד בלתי קיים. האם אפשר להתיר בשופי אישה שרואה דם במי רגליים?

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 חודשים

איני מכיר את המציאות. אבל אם זה כפי שאתה מתאר, אז נראה לי שכן. למה לא?

יעקב הגיב לפני 2 חודשים

באותו ענין
בג”מ (נידה כב ע”ב) מופיע מעשה באשה שהיתה מפלת כמין קליפות אדומות ובאו ושאלו את אבא ואבא שאל לחכמים וחכמים שאלו לרופאים ואמרו להם אשה זו מכה יש לה בתוך מעיה שממנה מפלת כמין קליפות
האם היום (על הצד ) שידוע לנו על פי רפואה שיכול להיות שיצאו כמין קליפות גם מדם וסת האם נצטרך להחמיר ולטמא אשה במצב כזה?

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

במה זה שונה מהשאלה הקודמת?

יעקב הגיב לפני 2 חודשים

כאן הענין הוא להחמיר יותר מדבריהם

mikyab צוות הגיב לפני 2 חודשים

אז עוד יותר טוב. ברור שאין שום מניעה מלעשות זאת.

Back to top button