דעת השל"ה לגבי בחירת

שו”תקטגוריה: מחשבהדעת השל"ה לגבי בחירת
א' שאל לפני 2 שנים

שלום, ושבוע טוב.
לגבי מאורות לוקים סימן רע לישראל, מצאתי את שכתב השל”ה (פרשת נח, בהג”ה ד”ה ‘ולעניות דעתי’): “על ד’ דברים מאורות לוקין… הלא הליקוי הוא מצד תנועת השמש והירח, והבקיאים בחכמה זו יכולים לחשוב באיזה שעה תהיה הליקוי והוא דבר טבעי.
ואני אומר שכל זה מתורץ… שנגלו לפניו כל הדורות ומעשיהם וקנס פרוענותיהם… ומאחר שכן הוא שקרא הדורות מראש וידע מעשיהם ופורנותעם, על כן המציא הקב”ה וברא זו הטבע להיות הקשת… וכן לעניין ליקוי…
ואל תבהל את פיך לאמר, הנה כבר גלוי וידוע כל החטאים שיהיו ועל זה עשה הקב”ה מעשה וברא בריאתו, אם כן נראה לעין שהחטאים האלה הם הכרחיים ואיה אפוא הבחירה. והקושיא הקדומה של ידיעה ובחירה היא קשה בעניין זה יותר בתוקף ונראה לעין.
דע כי כבר הארכתי בנה בהקדמה תולדות אדם בבית הבחירה, עיין שם יראו עיניך וישמח לבך”
ולכאורה, צריך ביאור, שהרי שם נראה שכתב שאכן הקב”ה לא יודע מעשיי אדם (זכור לי שכך אתה הבנת בדבריו, כפי שכתבת בכמה מקומות). ואם כן, כיצד דבריו שם מתאימים למה שכתב כאן? וצ”ע
אשמח לשמוע דעתך בהבנת דברי השל”ה, כמו גם ביאור על דברי הגמ הללו שמאורות לוקין

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 2 שנים

אכן מעודי תמהתי על המדרש של הליקוי, ולא ידעתי שהשל”ה כבר עמד על כך.
איני יודע למה כוונתו, אבל אפשר אולי להציע שני הסברים: 1. הקב”ה יודע דברים בגדול, כלומר את המהלך הכללי (גם אם לא חטא של כל אדם), וליקוי המאורות הרי אינו תגובה למצבו של אדם בודד. 2. הקב”ה יודע מה צפוי לפי הנתונים, וכך קבע את הליקויים. נכון שהאדם בבחירתו יכול לשנות זאת, ואז הליקוי יוצא לא במקומו ובזמנו. אבל ד”כ זה כן יעבוד (כי הקב”ה חוזה טוב את מעשינו, גם אם לא באופן מושלם).

השאר תגובה