דתות

הלל שאל לפני 11 חודשים

מה ההבדל המהותי בין היהדות לשאר הדתות?

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 11 חודשים

ההלכה

הלל הגיב לפני 11 חודשים

בדתות אחרות אין הלכה?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

באסלאם יש, אבל היא אחרת כמובן ושגויה כמובן.

הלל הגיב לפני 11 חודשים

מעבר לזה שהיהדות היא האמיתית, מדוע היא נכונה וטובה יותר אם בכלל? (בעוה"ז)

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

מעבר לזה שהיא אמיתית מדוע היא נכונה? לא הבנתי.
מה פירוש יותר טובה? גם לא הבנתי.

הלל הגיב לפני 11 חודשים

האם היהדות היא המתכון לחיי אושר גם בעולם הזה?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

לא נראה לי.

הלל הגיב לפני 11 חודשים

האם תיקון המידות זה ערך עליון ביהדות יותר מדתות אחרות?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

לא מכיר דתות אחרות אז איני יכול להשיב. ביהדות עצמה לא ברור מה מעמדו של תיקון המידות. ר"ח ויטאל הקשה מדוע אין על כך ציווי (והוא מתעלם ממצווה להידבק במידותיו של הקב"ה). עמדתי על כך כאן באתר, אבל זה לא נוגע לשאלות ההשוואתיות הללו.
אני לא יודע לאן השאלות הללו חותרות. אתה עוסק במדע השוואתי של דתות? אין לי שום עניין בשאלות כאלה.

הלל הגיב לפני 11 חודשים

באורחות צדיקים כתב שכל התורה כולה תלויה בתיקון המידות. לפי זה יוצא שזה הערך הכי עליון ביהדות. הרב מסכים?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

לא, אבל יותר לא אענה כאן עד שתסביר לי לאן הדיון הזה הולך.

הלל הגיב לפני 11 חודשים

לכל אדם יש צורך נפשי ברוחניות, הדת מספקת לו את זה ע"י תפילות לימוד וקיום מצוות. יש אדם שהוא דתי כדי לספק צורך זה ויש אדם שהוא דתי לא רק בשביל צורך זה אלא גם בשביל לשנות לטובה את תכונותיו ומידותיו. חשבתי שאולי זה ההבדל המהותי בין היהדות לשאר הדתות שהרי א"א לקיים את רצון ה' ע"פ תורתנו מבלי לעבוד על המידות ולהשתנות. האם הרב מסכים ואם לא מדוע?

mikyab צוות הגיב לפני 11 חודשים

אדם שדתי כדי להשיג משהו, רוחני או גשמי, אינו עובד ה'. עובד ה' אמור לעבוד אותו כי זה מה שנכון וראוי. לא כדי לשפר את תכונותיו ולא כדי לספק צרכים חווייתיים או אחרים.

השאר תגובה

Back to top button