ד' מינים של בני המשפחה

שו”תקטגוריה: הלכהד' מינים של בני המשפחה
נתן שאל לפני 12 חודשים

שלום הרב,
בהרבה בתים, אב המשפחה קונה ד’ מינים לכל בני הבית.
האם צריך להיזהר ולשייך כל סט לאדם ספציפי, ולהקפיד ליטול רק את הסט שלו?
ומה הדין אם לא הייתה הצהרה מפורשת של מי כל סט, ונטלתי בטעות סט של מישהו אחר מבני הבית?
 
תודה,
נתן

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 12 חודשים

השאלה היא רק ליום הראשון כמובן (כשהוא לא חל בשבת. לא השנה), שכן בשאר הימים אין צורך שהמינים יהיו של הנוטל. אני חושב שבמקרה כזה אין בעיה כי בתהליך של ברירה מתברר של מי כל סט. בעת שלקחתי את הסט המסוים שלקחתי הוברר שזה הסט שלי.
אמנם בדאורייתא אין ברירה, אבל בשותפות יש (ראה גמרא ר”פ השותפין בנדרים), ובפרט כאן שהתוצאה צריכה להתקיים רק מכאן ולהבא (אין חשיבות שזה יהיה שלי בתחילת היום אלא רק בעת שאני נוטל. עמד על כך בתשובת הרשב”א שבכה”ג לא נחלקו שיש ברירה). אמנם ניתן לתהות אולי יש כאן הקנאה ביו”ט, אבל לענ”ד אין בעיה כי ההקנאה נעשתה מבעו”י ורק הבירור נעשה כעת.

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

מסברא נראה לי שכל זה אמור רק כלפי אנשים שיש להם "כיס" עצמאי. מי שניזון מאביו (או מבעלה) אין בכלל בעיה. ה"לכם" מתקיים על ידי הבעלות של האבא. אף דיש לפלפל בזה.

‫נתן‬‎ הגיב לפני 12 חודשים

ולגבי אנשים שיש להם ‘כיס’ עצמאי, ברגע שקרתה הקנאה ע”י ברירה, מותר לצאת רק בסט הנברר ולא באחרים (שהובררו לאחרים) ביום הראשון?

mikyab צוות הגיב לפני 12 חודשים

אכן.

השאר תגובה