האם לדעתך יש קורלציה בין כח הכבידה לחווית המשיכה לתחומים מסויימים (סקרנות עמוקה), משיכה פיזיולוגית? תוכל לעמוד בקצרה על הדומה והשונה?

שו"תהאם לדעתך יש קורלציה בין כח הכבידה לחווית המשיכה לתחומים מסויימים (סקרנות עמוקה), משיכה פיזיולוגית? תוכל לעמוד בקצרה על הדומה והשונה?
יהושע בנג'ו שאל לפני שנה 1

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני שנה 1

לא בטוח שהבנתי את השאלה. אתה ששואל מדוע משתמשים במטפורה של משיכה לעניינים הללו? זה נראה פשוט, לא? זו משיכה שלי כלפי משהו כמו שקורה בפיזיקה של הגרביטציה ביחס לשני עצמים זה אל זה.

השאר תגובה

Back to top button