האם מותר לשנוא את המזלזלים בהנחיות קורונה ?

שו"תקטגוריה: מוסרהאם מותר לשנוא את המזלזלים בהנחיות קורונה ?
בנימין גורלין שאל לפני 3 שנים

שלום רב,
האם מותר לשנוא את המזלזלים בהנחיות קורונה ?
בברכה, בנימין

השאר תגובה

1 Answers
mikyab צוות ענה לפני 3 שנים

לא. גם מפני שאפשר לדונם לכף זכות. גם מפני שההנחיות אינן תמיד הצעד הנבון ביותר, ולא כל פרט בהן חשוב. וגם מפני שגם אם זה נכון יש להם ודאי צדדים אחרים שהם חיוביים. לא כל צעד שגוי שאדם עושה מצדיק שנאה.
(אני כבר מצפה לרפלקס עם השאלות המשעממות והצפויות על דבריי על החרדים, ששוב לא אענה להן)

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

כיצד דברי הרב מתיישבים עם הגמרא בפסחים קיג ב –
"אמר רבי שמואל בר רב יצחק אמר רב מותר לשנאתו שנאמר (שמות כג, ה) כי תראה חמור שנאך רובץ תחת משאו מאי שונא אילימא שונא נכרי והא תניא שונא שאמרו שונא ישראל ולא שונא נכרי אלא פשיטא שונא ישראל בומי שריא למסניה והכתיב (ויקרא יט, יז) לא תשנא את אחיך בלבבך אלא דאיכא סהדי דעביד איסורא כולי עלמא נמי מיסני סני ליה מאי שנא האי אלא לאו כי האי גוונא גדחזיא ביה איהו דבר ערוה רב נחמן בר יצחק אמר דמצוה לשנאתו שנאמר (משלי ח, יג) יראת ה' (שונאי) רע" ?

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

בנימין, אני בטוח שגם לבד יכולת לענות על כך.
לא כתבתי שאין לשנוא אף אחד. כתבתי שלא כל צעד שגוי מצדיק שנאה. גם כשמישהו עושה איסור השאלה למה ואיך הוא עושה זאת. אם אתה שונא כל אדם שעובר איסור סביבך, אני חושב שלא נותר לך אדם שאינך שונא אותו (אני מרשהה לעצמי להניח שזה כולל אפילו אותך עצמך).

בנימין גורלין הגיב לפני 3 שנים

הרב מיכי, אנסח את השאלה קצת אחרת, את מי מותר לשנוא ??

mikyab צוות הגיב לפני 3 שנים

לגבי שנאה אין היתר אף פעם: או חובה (באשר למקורה, זכור לי מאמר בהמעין של מישהו בשם הרב מונק כמדומני, ובקצרה כאן: https://ph.yhb.org.il/08-01-05/) או איסור. עקרונית יש חובה לשנוא עבריין שיטתי שעושה זאת במזיד וברגל גסה.
ועל אף זאת, בו זמנית יש גם חובה לאהוב אותו מאספקטים אחרים שלו. על הלוגיקה הלא טריביאלית הזאת, ראה בספר הי"א בסדרת לוגיקה תלמודית: האופי האפלטוני של התלמוד).

הפוסק האחרון הגיב לפני 3 שנים

יְהוָה צַדִּיק יִבְחָן וְרָשָׁע וְאֹהֵב חָמָס שָׂנְאָה נַפְשׁוֹ

אֹהֲבֵי יְהוָה שִׂנְאוּ רָע

? הגיב לפני 3 שנים

אכן יש לשנוא את הרוע, אבל היכן מוזכר שאנחנו צריכים לשנוא את הרשעים שם?

העיקר להתרחק מהם הגיב לפני 3 שנים

מהמזלזלים בשמירה מפני הקורונה, וגם מאלה ששומרים כהלכה – יש להתרחק מהם שלא לעמוד בד' אמותיהם, וכן לחבוש מסיכה כדי שלא להידבק בהבל פיהם, וסימנך: 'ושיזבא ורפואה, וריווח והצלה' = כשומרים ריווח – יש הצלה. ואומר: 'ועל שפם יעטה' 🙂

בברכת 'שומר נפשו ירחק', Mis Antrop

משה הגיב לפני 3 שנים

האם יש חובה לשנוא מי שחורג מהמהירות המותרת או מי שעובר מעבר חציה באדום?

mjh - צחי הגיב לפני 3 שנים

האם מותר לשנוא את המזלזלים בהנחיות קורונה ?
ציטוט מן התשובה – "גם מפני שההנחיות אינן תמיד הצעד הנבון ביותר, ולא כל פרט בהן חשוב"
wow!! wow!! זה פשוט לא יאומן כי יסופר!!!

לפני כמה חודשים באתר זה. בטור מס' 290 (בעיקר ובעוד טורים נוספים) נכתב ומשתמע כי ההנחיות של משרד הבריאות הם כמעט בגדר "תורה מסיני" ואילו הרבנים החרדים אינם מבינים כלום ומחללים שם שמים. והיה צריך את משרד הבריאות שיצילו את החרדים מעצמם.

סוף סוף התהפכה הקערה על פיה והנה "ההנחיות אינם הצעד הנבון ביותר" ו"לא כל פרט בהם חשוב". איייי!!! ישבתי וחיכיתי בסבלנות למשפט הזה והוא הגיע מהר מכפי שציפיתי.

עכשיו יגיע מצעד התירוצים וההסברים שהכוונה בציטוט הנ"ל הייתה כך וכך וכך וכך. אבל לא עוד חברים.

על נגיף הקורונה אין מספיק מידע. הדעות בין אנשי הרפואה חלוקות. במדינות מתקדמות בעולם ניסו להתמודד בדרכים שונות וכפי שנכתב – אין לדעת אם ההנחיות הן הצעד הנבון ביותר.

ב"ה זכינו שכאן בארץ ישראל מצבינו טוב ביחס לעולם. כמובן בחסדי שמים. ובזכות הצדיקים היושבים בקרבנו. וכמובן שמגלגלים זכות גם ע"י משרד הבריאות. (אע"פ שיש להם כל מיני אינטרסים)

ומתי מגיע הציטוט הנ"ל?? לא פחות ולא יותר בשבוע של פרשת "קרח"!!!! לא יאומן!!!
עיינו בשו"ת באתר בשאילתא "המהרהר אחר רבותיו"

מבריח מן הקצה הגיב לפני 3 שנים

יש לעיין בגדר רפלקס בר שיהוי אם נחשב רפלקס וצ"ב בזה לעת הפנאי.

השאר תגובה

Back to top button